Sverige driver på europeisk krishantering

Tid 3 Maj 2006 00:00 – 5 Maj 2006 00:00

Européerna har höga förväntningar på kontinentens framtida krishanteringsförmåga. Den 3 till 5 maj samlas några av världens mest välrenommerade krishanteringsforskare i Stockholm för kreativa diskussioner om utvecklingen inom europeisk krishantering. EU har fått en betydande roll i arbetet med europeisk krishantering. Tidigare har Unionen framför allt arbetat med att underlätta handel och kommunikationer mellan medlemsländerna. Men nu ökar Unionen sina ansträngningar för att också skapa en gemensam krishanteringsförmåga. Detta genom att bland annat stärka förhållandena mellan EU:s institutioner och dess medlemsstater. Sverige har genom Krisberedskapsmyndigheten (KBM) varit pådrivande i forskningssamarbetet inom den europeiska krishanteringen. Tillsammans med det internationella nätverket för krishanteringsforskning, European Crisis Management Academy (ECMA), har myndigheten därför tagit initiativ till Future Challenges for Crisis Management in Europe den 3 till 5 maj, 2006. – Det här är en unik möjlighet för forskare och aktörer som använder sig av forskningsresultaten att byta erfarenheter och skapa nätverk, säger Ann-Louise Eksborg, generaldirektör på Krisberedskapsmyndigheten.

Relaterat innehåll