Pressmeddelande -

Arbetsplatser planerar för halv personalstyrka

Kommuner, myndigheter och företag bör planera för att klara av att hälften av medarbetarna stannar hemma vid en influensapandemi. Det menar Krisberedskapsmyndigheten och Socialstyrelsen i den vägledning för planering inför influensapandemier som myndigheterna ger ut den 15 maj. Erfarenheter från tidigare pandemier visar att personal inom alla samhällssektorer blir sjuka och stannar hemma från jobbet. Arbetsgivare bör därför redan nu planera för hur de ska kunna fortsätta driva verksamhet även under en pandemi. I vägledningen föreslår Krisberedskapsmyndigheten och Socialstyrelsen att arbetsplatserna ser över sina så kallad kontinuitetsplaner, det vill säga planer för hur en verksamhet ska kunna fungera i alla tänkbara situationer. I planeringen bör arbetsgivarna ta fram alternativa lösningar till hur de ska kunna fortsätta driva verksamheten – om än på lägsta acceptabel nivå. Kommuner, myndigheter och företag väljer själva ut och prioriterar vilka verksamheter som är så viktiga att de behöver kunna drivas vid en pandemi. Det är betydelsefullt att arbetsgivarna uppmärksammar samhällsviktig verksamhet som måste fungera. Kommuner och länsstyrelser bör tillsammans med verksamhetsansvariga och sektorsmyndigheter planera så att samhällsviktig verksamhet kan drivas även vid en pandemi. Att planera inför en pandemi – en vägledning för verksamhetsansvariga Ladda ner rapporten >> http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/EPiBrowser/Publikationer/Ovriga%20publikationer/KBM/att_planera_infor_pandemi-060516.pdf För mer information: Anna Nöjd Tfn 08-593 713 58 Mobil 0730-26 13 58 Eva Granat Hamberg Tfn 08-593 710 54 Mobil 0730-26 10 54 Mats Bäckelin Tfn 08-593 711 60 Mobil 0730-26 11 60 Krisberedskapsmyndigheten har till uppgift att samordna arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället. KBM håller samman arbetet med informationssäkerhet i Sverige.

Ämnen

  • Politik