Press release -

Keeada Academy: Reflektioner över 2023 och Framtida Planer

Nu är det dags att avsluta 2023! Keeada Academy reflekterar över dess påverkan på verksamheten och presenterar samtidigt spännande planer för framtiden.

Under det gångna året har Keeada Academy stått inför utmaningar som inflation, det skiftande konjunkturläget och en utmanande arbetsmarknad. Trots dessa påfrestningar har organisationen strategiskt inriktat sig på att lyfta verksamheten till nya höjder genom införandet av det nyskapande konceptet "Arbetsträning 2.0".

Keeada Academy har framgångsrikt integrerat deltagarna i den pågående samhällsomställningen mot hållbar utveckling. Genom detta koncept erbjuds praktisk träning i moderna arbetsmetoder, modeller och verktyg som är avgörande för att möta framtidens krav inom arbetslivet. Mervärdet sträcker sig även till att skapa starka kopplingar till kvalificerade yrkesnätverk.

"Vi är oerhört stolta över alla våra deltagare och personal som har kämpat för att tillhandahålla kompetens till arbetsmarknaden under detta tuffa år. Den positiva atmosfären på Keeada Academy kommer att vara vår drivkraft för att nå nya höjder i framtiden," säger Gunay Raheb, COO på Keeada Academy.

I en tid av reflektion och återhämtning riktas ett stort tack till det dedikerade teamet, deltagare, kunder och samarbetspartners som har varit en integrerad del av organisationens framgångsresa.

Framåtblickande presenterar Keeada Academy spännande planer för 2024, inklusive internationell expansion och fortsatta förbättringar inom organisationens expertområde.

Vi ser fram emot ett framgångsrikt och inspirerande 2024 och riktar samtidigt våra tankar till dem som möter utmaningar, med hopp om en ljusare framtid för alla.

Vänliga hälsningar, Keeada Academy

Topics

  • Partnerships, cooperations

Categories

  • community
  • networking
  • media
  • marknadsföring
  • kommunikation
  • utbildning
  • samarbete

Regions

  • Stockholm

Keeada is a global platform for leadership and business development, offering tailored advice to entrepreneurs and companies of all sizes. Our team of expert advisors works with management, boards, and owners of multinational companies in various industries, providing insights, strategic advice, and access to the resources needed to navigate complex and ever-changing business environments.

At Keeada, our customers always come first, and we strive to establish long-term relationships while maintaining the highest standards of confidentiality and professional integrity.

Contacts

Gunay Raheb

COO Keeada Academy