Nyhet -

Konsumenter har rätt till information om farliga ämnen i varor

Konsumenter har rätt att på begäran få information om innehåll av farliga ämnen i varor. Den rätten finns i EU:s gemensamma kemikalielagstiftning Reach.

Ämnen som anses som särskilt farliga sätts upp på den så kallade kandidatförteckningen och det är dessa ämnen som konsumenter har rätt att få information om.

Konsumenter kan fråga i butiken eller via ett företags kundtjänst om en vara innehåller ämnen på kandidatförteckningen. Om varan innehåller ett ämne i en koncentration på över 0,1 viktprocent har konsumenten rätt att få veta det och ska få tillräcklig information så att varan kan hanteras på ett säkert sätt.

För att underlätta för konsumenter att begära information om en vara har KemI tagit fram en text som kan användas vid begäran. Den kan skrivas ut och fyllas i på plats i butiken eller skickas elektroniskt till företagets kundtjänst.

Läs mer på www.kemi.se


 

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • kemikalier i varor
  • reach
  • kemikalieinspektionen
  • kemikalier
  • kemikalier i textil