Nyhet -

Många textilföretag saknar kunskap om kemikalier

Kemikalieinspektionen (KemI) fick 2009 en uppmaning från regeringen att intensifiera tillsynen av varor, särskilt varor som används av barn och andra känsliga grupper. Under hösten 2009 och våren 2010 har myndigheten inspekterat ett femtiotal tillverkare, distributörer och försäljare av textilier för barn. Företagen handlar med kläder, inredningstextil, bäddtextil, klädslar till barnvagnar och bilbarnstolar.

Resultatet visar att det är stora skillnader i kunskapsnivå. Vart femte företag visade på goda kunskaper och rutiner för att säkerställa att de varor man importerar inte innehåller farliga eller otillåtna kemikalier. Men hälften av företagen saknade helt kunskap om kemikaliefrågor och kemikalielagstiftning.

Läs mer på Kemikalieinspektionens webbplats

Ladda ner broschyren Kemikalier i textilier

Ladda ned broschyren Kemikalier i barns vardag

Ämnen

  • Kläder

Kategorier

  • kemikalier i barns vardag
  • kemikalier i barnkläder
  • folkhälsa
  • kemikalieinspektionen
  • kemikalier i kläder
  • kemikalier i textil