Pressmeddelande -

Inbjudan till presskonferens: Kemikalieinspektionen vill stoppa spridningen av PFOS

PFOS (perfluorooktansulfonat) liknar många kända miljögifter t.ex. PCB och DDT och finns spritt i den svenska miljön bl.a. i Mälaren. Koncentrationen i sälar i Bottenviken är hög. PFOS kan transporteras långa vägar och har hittats i isbjörnar i Arktis. Ämnen som kan brytas ner till PFOS finns eller har funnits i flera vardagliga produkter t.ex. rengöringsmedel, impregneringsmedel, brandsläckningsmedel och produkter som används inom verkstads- och elektronikindustrin. Den 11 juni lämnar Kemikalieinspektionen rapporten ?PFOS-relaterade ämnen ? strategi för utfasning? till regeringen. Samma dag inbjuds massmedia att ta del av innehållet i rapporten. Tid: Fredag den 11 juni kl 11.00. Plats: Kemikalieinspektionen (lokal Syntesen), Esplanaden 3 A, Sundbyberg. För karta se www.kemi.se Välkommen Ethel Forsberg Generaldirektör Presskontakt: Carin Törner Tel: 08-519 41 217 Mobil: 070-429 39 08 E-post: carin.torner@kemi.se Kemikalieinspektionen Box 2 172 13 Sundbyberg Webbplats: www.kemi.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Stockholm