Pressmeddelande -

KF-koncernen tillsätter miljö- och kvalitetschef

Den 1 september tillträder Per Rosengren tjänsten som miljö- och kvalitetschef för KF-koncernen.
- Denna tillsättning är ett naturligt led i KF:s långsiktiga arbete med hållbar utveckling, där miljö- och kvalitetsfrågor utgör centrala områden. Koncernen har drivit miljöfrågor aktivt under flera decennier, inte minst inom dagligvaruhandeln. Vi arbetar nu för att stärka vår position ytterligare genom en kraftfull satsning på grön tillväxt, säger Lars Idermark, vd och koncernchef för KF.

Per Rosengren har en gedigen bakgrund inom Coop där han i olika roller arbetat med hållbarhets-, miljö- och kvalitetsfrågor. Han kommer närmast från tjänsten som vice vd och chef för kvalitet och verksamhetsstöd inom Coop Inköp och Kategori AB.

- Det är en fantastisk möjlighet och utmaning att få arbeta med miljö- och kvalitetsfrågor på ett koncernövergripande plan. Vi har höga ambitioner, till exempel vårt mål att koncernen ska vara klimatneutral senast 2020, säger Per Rosengren.

Under 2009 har KF:s hållbarhetsarbete bland annat inneburit att koncernen lagt över en stor del av varutransporterna från lastbil till tåg. Coop har tagit fram en strategi för levande hav, för att bidra till hållbart fiske och samtliga butiker har KRAV-certifierats. Coop fortsätter att erbjuda marknadens största och bredaste ekologiska sortiment, Coop Änglamark, och ökade försäljningen av ekologiska livsmedel med 9 procent i fjol.


För mer information kontakta:
KFs och Coops pressjour, tel. 08-743 23 33

Kooperativa Förbundet (KF) är förbund för landets konsumentföreningar och en detaljhandelskoncern med Coop som kärnverksamhet. I koncernen ingår även en rad andra starka varumärken inom bland annat media, fastigheter och finansverksamhet. Se även www.kf.se

Ämnen

  • Politik