Pressmeddelande -

Svårt att jämföra kvaliteten på olika livsmedel

Kvalitet är viktigt när vi väljer livsmedel, men på förpackningarna saknas alltför ofta den information som behövs för att kunna jämföra olika produkter. Det anser större delen av drygt 500 konsumenter, som deltagit i en undersökning från KF Konsument. En bred uppfattning är att informationen om ursprung, hälsa allergi och källsortering i allmänhet är svår att hitta på förpackningen. Dessutom anser endast knappt hälften av konsumenterna att den information som finns har hög trovärdighet. – Det är viktigt att konsumenten ska kunna göra medvetna och genomtänkta val. Vi kan inte acceptera att konsumenterna upplever att informationen är bristande på livsmedelsförpackningarna. Vi kommer att arbeta för att alla led i livsmedelskedjan förbättrar märkning och information, säger Pia Lindeskog, chef för KF Konsument. Tre av fyra konsumenter anser att informationen på förpackningen har stor betydelse för valet av produkt. Men bara varannan är helt nöjd med informationen på förpackningen och anser att den ger trygghet i valet av livsmedel. Endast 46 procent finner att informationen på förpackningen har hög trovärdighet. De viktigaste faktorerna som, enligt undersökningen, styr inköpen av livsmedel är i rangordning hälsa, ekonomi, miljö samt etik och värderingar. Undersökningen är ett led i KF Konsuments aktivitet kring märkning av livsmedel, som genomförs under maj månad i samverkan med konsumentföreningar på olika håll i landet. Studien har genomförts av Synovate LUI, under veckorna 13-14 2006, i form av en webbenkät inom Temos Internetpanel. Drygt 500 personer i åldern 16-70 år med spridning över hela landet har besvarat frågorna. _ _ _ Ytterligare upplysningar: Pia Lindeskog, chef KF Konsument, telefon 08-743 26 37, pia.lindeskog@kf.se Gunilla Dahlqvist, presschef KF, 08-743 26 60, 0707 940 940, gunilla.dahlqvist@kf.se www.kf.se/kfkonsument för ytterligare information om undersökningen Bil. utdrag ur undersökningen Kooperativa Förbundet (KF) KF är förbund för landets 58 konsumentföreningar med 3 miljoner medlemmar och är moderföretag i KF-koncernen. KF Konsument är KF:s samordnings- och kompetenscentrum i konsumentfrågor. KF äger tillsammans med dansk och norsk konsumentkooperation Coop Norden, som i Sverige driver kedjorna Coop Konsum Coop Forum, Coop Extra och Coop Nära. Övrig konsumentkooperativ detaljhandel i Sverige ägs och drivs av konsumentföreningar inom sina respektive föreningsområden

Ämnen

  • Mat, dryck