Pressmeddelande -

KFG invigde sin nya jobbstation i Västerås

Sedan april har Sveriges nya privata jobbförmedling öppnat kontor på 27 orter. Igår var dags att inviga KFGs jobbstation i Västerås. Klippte bandet gjorde arbetsmarknadsnämndens ordförande Roger Haddad tillsammans med chefen för Arbetsförmedlingen i Västmanland, Kauko Leppälä.

Bakom det nya konceptet står tjänsteföretaget KFG Sverige AB, Kompetens- & FörändringsGruppen. Sedan företagets anbud av jobbförmedlingstjänster inom Jobb- och utvecklingsgarantin antogs av Arbetsförmedlingen i våras, har man etablerat jobbstationer i alla de 27 arbetsmarknadsområden där man vann upphandlingen. För ändamålet har en trevlig lokal iordningställts på Vasagatan 17. Efterfrågan på tjänsterna är stor och på KFG förväntar man sig ett genomflöde av ungefär 1000 kandidater under det kommande året.

KFG Sverige AB är ett tjänsteföretag som erbjuder enskilda tjänster och helhetslösningar inom HR-, rehabiliterings- och jobbförmedlingssektorn. Torsdagen den 6:e november, klockan 14 invigdes den nya jobbförmedlingen i Västerås. Både Roger Haddad från kommunens arbetsmarknadsnämnd och chefen för Arbetsförmedlingen lokalt, Kauko Leppälä tog tillfället i akt att invigningstala inför ett hundratal gäster.

- Vi jobbar mot samma mål, säger Kauko Leppälä. Vi vill att så många människor som möjligt ska komma ut i arbete och det här är en bra resursförstärning för oss. 

- Vårt arbetssätt fokuserar på att utveckla potential, hos både våra kandidater och hos organisationer med rekryteringsbehov, säger Samuel Dag, jobbstationschef i Västerås. Det är genom att aktivt erbjuda effektiva, offentligt finansierade rekryteringstjänster, som vi kan korta vakanstiderna och få människor i arbete snabbare.

- Marknaden för våra tjänster efterfrågar nytänkande och flexibilitet, säger Bosse Carlsson, vd. Vårt åtagande som jobbförmedling bygger på att hjälpa organisationer att definiera sina behov avpersonal. Vi måste hitta och coacha rätt kandidat för jobbet.

KFG grundades 1997 som ett litet konsultföretag inom personalutveckling och omställning. Sedan dess har företaget snabbt utvecklats till en komplett aktör som i samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra parter på arbetsmarknaden erbjuder innovativa och flexibla insatser för att nå de arbetsmarknadspolitiska målen. Idag har företaget över 200 medarbetare och finns representerat på ett trettiotal orter i landet.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Västmanland