Pressmeddelande -

KFG inviger ny jobbstation i Sundsvall

Sedan april i år har Sveriges största privata jobbförmedling etablerats på ett trettiotal orter. När det nu är dags att fira invigning på KFGs jobbstation i Sundsvall, invigningstalar João Pinheiro, ordförande för nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Bakom det nya konceptet står tjänsteföretaget KFG Sverige AB.

 

Sedan företagets anbud av jobbförmedlingstjänster inom Jobb- och utvecklingsgarantin antogs av Arbetsförmedlingen i våras, har det varit mycken aktivitet hos KFG (Kompetens- & FörändringsGruppen). Man har etablerat privata jobbförmedlingar och rekryteringskontor, så kallade JOBBSTATIONER i alla de 27 arbetsmarknadsområden där man vann upphandlingen. För ändamålet har en trevlig lokal iordningställts på Skolhusallén 9, Sundsvall. Efterfrågan på tjänsterna är stor och på KFG förväntar man sig ett genomflöde av ungefär 500 kandidater under det kommande året.

 

KFG Sverige AB är ett tjänsteföretag som erbjuder enskilda tjänster och helhetslösningar inom HR-, rehabiliterings- och jobbförmedlingssektorn. Onsdagen den 12/11, kl 13.00 invigs den nya jobbförmedlingen i Sundsvall. Invigningstalar gör Juão Pinheiro, ordförande för Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.

- Vårt arbetssätt fokuserar på att utveckla potential, hos både våra kandidater och hos organisationer med rekryteringsbehov, säger Jan Nord, regionschef, norra Sverige. Det är genom att aktivt erbjuda effektiva, offentligt finansierade rekryteringstjänster, som vi kan korta vakanstiderna och få människor i arbete snabbare.

 

- Marknaden för våra tjänster efterfrågar nytänkande och flexibilitet, säger Bosse Carlsson, vd. Vårt åtagande som jobbförmedling bygger på att hjälpa organisationer att definiera sina behov avpersonal. Vi måste hitta och coacha rätt kandidat för jobbet.

KFG grundades 1997 som ett litet konsultföretag inom personalutveckling och omställning. Sedan dess har företaget snabbt utvecklats till en komplett aktör som i samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra parter på arbetsmarknaden erbjuder innovativa och flexibla insatser för att nå de arbetsmarknadspolitiska målen. Idag har företaget över 200 medarbetare och finns representerat på ett trettiotal orter i landet. ■

 

Media inbjuds till invigning

 

Skolhusallén 9, Sundsvall, kl 13.00.

 

Vi välkomnar media till jobbstationen och till ett samtal om uppdraget att hjälpa människor till arbete.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Västernorrland