Gå direkt till innehåll
Beviljat EU-stöd för digitalisering inom vård- och omsorg

Pressmeddelande -

Beviljat EU-stöd för digitalisering inom vård- och omsorg

Kommunförbundet Skåne har tillsammans med nio sydsvenska kommuner blivit beviljade 23 miljoner i bidrag från Europeiska Socialfonden (ESF).

Kommunförbundet Skåne kommer att tillsammans med Båstad, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Sjöbo, Sölvesborg och Trelleborg att driva projektet DigiLitt.kom. Syftet med projektet är att höja den digitala litteraciteten bland projektdeltagarna. Digital litteracitet är i detta sammanhang ett paraplybegrepp för den kompetens, förståelse och inställning som behövs för att ta till sig och använda digitaliseringens möjligheter till nya arbetssätt och verktyg.

Kommunförbundet Skånes regionala projektledare Daniel Smedberg ska stötta kommunernas lokala projektledare i deras arbete.

- Jag ska försöka vara spindeln i nätet och underlätta samverkan mellan kommunerna, genom att vi tillsammans planerar och arrangerar aktiviteter i projektet och se till att vi lär av varandra, att goda exempel och erfarenheter kan spridas, under och efter projekttiden. Kommunförbundet Skåne kommer även att bidra med en projektekonom samt administration och kommunikationsstöd i projektet, säger Daniel.

Idag står alltfler inför en alltmer digitaliserad vardag. Ett av projektets mål är att medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter i kommunerna ska se möjligheterna i att arbeta med lösningar inom det digitala området.

- En av utmaningarna är att visa att digitaliseringen, rätt förstådd och rätt använd, oftast innebär att processer kan effektiviseras och mer tid frigöras för mänsklig kontakt med brukarna eller patienterna, avslutar Daniel.

Projektet kommer att pågå i två år med start i mars 2018 och avslutas med en spridningskonferens där resultat, metoder och erfarenheter kommer att presenteras.

Under projektets gång kommer det att finnas mer information på projektets hemsida, som lanseras i början mars. Mer information på kfsk.se. 

Kontaktperson: Daniel Smedberg, regional projektledare, daniel.smedberg@kfsk.se 0728-85 48 73

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar brett inom de flesta kommunala verksamhetsområden. Vi driver projekt och nätverk samt genomför större upphandlingar till förmån för våra medlemmar.

Kontakter

Nina Mårtensson

Nina Mårtensson

Presskontakt Förbundsdirektör 0728-85 47 71
Evelina Johansson

Evelina Johansson

Presskontakt Ledningsstrateg 072 - 885 49 79

De 33 skånska kommunernas medlemsorganisation

Skånes Kommuner är de 33 skånska kommunernas medlemsorganisation. Vårt uppdrag är att vara en röst i relation till region och stat, skapa värde för våra 33 medlemmar och främja samverkan mellan kommunerna.

Skånes Kommuner
Fabriksgatan 2F
222 35 Lund
Sverige