Gå direkt till innehåll
Mänskliga perspektiv står i fokus för digitaliseringsprojekt inom vård och omsorg

Pressmeddelande -

Mänskliga perspektiv står i fokus för digitaliseringsprojekt inom vård och omsorg

Nio sydsvenska kommuner har i drygt två år arbetat med att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. Projektet DigiLitt.kom har strävat efter att fokusera mänskliga perspektiv på den digitala omställningen. 

Under drygt två år har nio kommuner arbetat tillsammans för att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg och därigenom bland annat stärka medarbetarnas ställning inom en alltmer digital men fortsatt människonära välfärd. Projektet har haft gemensamma metoder för att mäta dessa förändringar men med variation i vad och vem som initialt har varit föremål för förändringarna.

Genom en mängd regionala, digitala och lokala aktiviteter kopplat till bland annat arbetsglädje, förändringsarbete, källkritik, filterbubblor samt möjligheter och utmaningar med digitala verktyg och arbetssätt har de 677 deltagarna ökat sin digitala litteracitet. Aktiviteterna har fokuserat på medarbetarnas attityd till, medvetenhet kring och förmåga att arbeta med frågor som rör digital utveckling.

- Vård- och omsorgsmedarbetare behöver ges möjlighet att utifrån sin yrkesroll, sina förmågor och sina erfarenheter formulera sitt eget svar på frågan ”what's in it for me?”. I DigiLitt.kom har vi därför arbetat utifrån idén om att digital utveckling börjar i attityden och slutar i förmågan, säger projektledare Jessica Arvidsson.

Den 30 januari bjuder projektet in till slutkonferensen för att presentera projektets resultat och berätta om hur nio kommuner har arbetat på olika sätt för att nå ett och samma mål.

Plats: Malmömässan
Tid: 09.00-16.00
Datum: 30 januari 2020

Media är välkommen att delta på förmiddagen.
Kontakt: hanna.nordehammar@kfsk.se, 0728 - 85 47 44

OM DIGILITT.KOM
DigiLitt.kom är ett ESF-finansierat tvåårigt projekt som syftar till att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. Det är nio sydsvenska kommuner och 677 deltagare som är med i projektet. Projektet pågår från mars 2018 till januari 2020. Kommunförbundet Skåne är projektägare. Läs mer på digilitt.se.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar brett inom de flesta kommunala verksamhetsområden. Vi driver projekt och nätverk samt genomför större upphandlingar till förmån för våra medlemmar.

Kontakter

Nina Mårtensson

Nina Mårtensson

Presskontakt Förbundsdirektör 0728-85 47 71
Evelina Johansson

Evelina Johansson

Presskontakt Ledningsstrateg 072 - 885 49 79

De 33 skånska kommunernas medlemsorganisation

Skånes Kommuner är de 33 skånska kommunernas medlemsorganisation. Vårt uppdrag är att vara en röst i relation till region och stat, skapa värde för våra 33 medlemmar och främja samverkan mellan kommunerna.

Skånes Kommuner
Fabriksgatan 2F
222 35 Lund
Sverige