Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Riksarkitekt Helena Bjarnegård talare på Skånsk Landskapsdag 2019

Den 9 maj går årets landskapsdag av stapeln i Helsingborg. I år handlar dagen om att man, genom att förena grönområden och tätort, kan gynna både naturvärden och invånare. Särskilt inbjuden är vår nya riksarkitekt, Helena Bjarnegård.

Helena Bjarnegård, en mycket välrenommerad landskapsarkitekt som senast jobbat som Stadsträdgårdsmästare i Göteborg, kommer vara huvudtalare under Skånsk landskapsdag som i år hålls i Helsingborg.

- Vi är väldigt glada att Helena Bjarnegård kommer att tala då hennes koppling till årets tema är stark. Hon har till exempel lett ett av utskotten, children, play & nature, i World Urban Parks, har suttit med i Boverket referensgruppen då de utvecklade sin vägledning för ekosystemtjänster inom plan- och bygglagen och hon har varit internationell talare på flera kongresser om grön stadsutveckling, säger Therese Jephson, som är FoU-strateg på Kommunförbundet Skåne.

Under dagen kommer man också att bjudas på en historisk tillbakablick om synen på det grönas betydelse i stad och stadsplanering. Värdkommunen Helsingborgs stad kommer, både i föredragsform och under exkursion, ge oss exempel från deras arbete med tätortsnära grönstrukturer. Vi kommer att få en inblick i trädgårdens roll i den gröna staden och fokusämnet för dagen lyfts också till det regionala planet.

Skånes årliga landskapsdag är ett samarrangemang mellan flera skånska kommuner, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Högskolan Kristianstad, Regionmuseet Kristianstad och Skånes hembyggdsförbund och har som fokus skånska landskap och europeiska landskapskonventionen.

Plats: Elite Hotell Marina Plaza, Helsingborg

Tid: 09:00-16:30

Kontakter:

Joachim Regnéll, Högskolan Kristianstad, joachim.regnell@hkr.se, 044-250 34 08

Therese Jephson, Kommunförbundet Skåne, therese.jephson@kfsk.se, 0728-85 47 57

Ämnen

Taggar

Regioner


Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar brett inom de flesta kommunala verksamhetsområden. Vi driver projekt och nätverk samt genomför större upphandlingar till förmån för våra medlemmar.

Presskontakt

Magnus Nurmi

Magnus Nurmi

Presskontakt Kommunikationschef 0728854726