Gå direkt till innehåll
Så ska de skånska kommunerna göra hållbara upphandlingar

Pressmeddelande -

Så ska de skånska kommunerna göra hållbara upphandlingar

Energikontoret Skåne har tagit fram två rapporter som ska hjälpa skånska kommuner ska bli bättre på att inkludera och följa upp miljö- och klimatkrav i upphandlingar, från början till slut. Det är 25 av Skånes 29 centrala upphandlingsenheter respektive 7 kommuner har deltagit i rapporterna.

Projektet ”Den hållbara upphandlingsprocessen i Skåne” som drivs av Energikontoret Skåne har som syfte att utveckla och öka kunskapen om att ställa och följa upp miljö- och klimatkrav i den offentliga upphandlingen i Skånes kommuner. 

-Rapporterna mynnar ut i generella råd till kommuner för att genomföra strategisk miljökravställning och uppföljning av dessa krav i sina upphandlingar. I fallstudien ges också specifika råd till beslutsfattare för att etablera rutiner och styrdokument inom organisationens olika inköpsenheter så att miljö kan inkluderas i upphandling, men också till den som ställer miljökraven, till inköpare/beställare och produktspecifika råd för de varor/tjänster som ingått i studien, det vill säga fordons- och transporttjänster, kem-tekniska produkter samt livsmedel” berättar Marja Boström, projektledare.

”Växla upp miljökravställning och uppföljning i offentlig upphandling - inom- och mellankommunala behov i Skåne” baseras på intervjuer med personer från 25 av Skånes 29 upphandlingsenheter och kartlägger stötestenar och vägar framåt för att nå strategisk miljökravställning och uppföljning av dessa krav i offentlig upphandling.

”Miljökravställning samt uppföljning i offentlig upphandling - fallstudier från 7 skånska kommuner” baseras på analys av miljökraven i åtta genomförda offentliga upphandlingar samt hur kommunernas arbetar i upphandlingsprocessen för att ställa miljökrav och följa upp dessa.

Här hittar du de fullständiga rapporterna

-Rapporterna ger konkreta råd och vardagliga tips för att lyckas med miljöhänsyn i den offentliga affären. Alla som jobbar med inköp och upphandling borde läsa för att få inspiration att komma vidare på hemmaplan.” menar Camilla Alfredsson, teamchef/tf inköpschef, Helsingborgs stad och Marcus Bäckström, upphandlingsstrateg, Simrishamns kommun håller med.

Några av råden till kommuner vad som behövs för att nå en hållbar upphandling

Strategisk styrning

För att miljökravställning i upphandlingar ska få önskad effekt så behövs strategisk styrning av upphandlingsprocessen (prioritering när och hur miljökrav ska ställas) med tydlighet i policys, riktlinjer och ansvarsfördelning.

Miljökompetens

Miljökompetens ska tidigt tas in i upphandlingsprocessen för att hen ska hinna bedöma marknaden så relevanta krav ställs. Miljökompetens kan också med fördel vara förvaltnings- eller t o m kommunöverskridande för att spara resurser.

Håll koll på marknaden

För god kunskapsöverblick på marknaden är det mycket viktigt att kontinuerlig leverantörsdialog skapas.

Vem gör vad?

Tjänstepersoner i alla upphandlingsprocessens faser måste förstå sin roll för att den ska bli ett effektivt strategiskt verktyg.

Vem ansvarar för uppföljning?

Tydlig ansvarsfördelning för uppföljning av ställda krav krävs så att det inte faller mellan stolar så miljökraven endast blir symboliska. Strategiskt så spar uppföljning också tid i de fallen varan/tjänsten ska upphandlas igen, då detta ändå ska ingå i behovsanalysen.

Dokumentation

Dokumentera utvärderingen av anbud och uppföljningen av kraven i avtalet för att andra inom kommunen ska kunna lära sig av detta till nästa gång en upphandling inom samma område ska göras

Kontakt: Marja Boström, projektledare, Energikontoret Skåne. Telefon 0728 - 85 47 55

Projektet finansieras av Energimyndigheten inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling.

Medverkande kommuner: Helsingborgs stad är partner i projektet och tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne sitter de med i referensgruppen. Helsingborgs stad, Klippans kommun, Kristianstads kommun, Lunds kommun, Malmö stad, Tomelilla kommun och Ängelholms kommun bidrar med upphandlingscase för analys angående strategisk miljökravställning och uppföljning av miljökrav.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar brett inom de flesta kommunala verksamhetsområden. Vi driver projekt och nätverk samt genomför större upphandlingar till förmån för våra medlemmar.

Presskontakt

Johannes Nilsson

Johannes Nilsson

Kommunikatör 0728854792