Gå direkt till innehåll
Samverkanskonferens mellan Halland och Skåne med fokus på digitalisering

Pressmeddelande -

Samverkanskonferens mellan Halland och Skåne med fokus på digitalisering

I både Halland och Skåne pågår det projekt som arbetar för att höja den digitala kompetensen/litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. Nu sluter projekten samman för en samverkanskonferens på temat ”är digitalisering svaret?”.

De två ESF-finansierade projekten Digga Halland och DigiLitt.kom arbetar för att höja den digitala kompetensen/litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. Syftet är att öka förutsättningarna att möta den digitala utvecklingen.

Jessica Arvidsson, regional projektledare för DigiLitt.kom, menar att konferenser likt denna är bra tillfälle för medarbetare från olika kommuner att träffas.

- När vi insåg att det fanns två ESF-finansierade projekt som är så närliggande varandra såväl tematiskt som geografiskt tänkte vi att vi måste ta tillfället i akt och arrangera något tillsammans. Konferensen ser vi som ett bra tillfälle att föra samman människor från olika kommuner och låta oss gemensamt reflektera över de viktiga frågeställningar som väcks i samband med den ökade digitaliseringen av vård och omsorg. 

Konferensen kommer att utgå från frågeställningen ”är digitalisering svaret?”. Sakkunniga från olika områden kommer att svara på frågan utifrån deras expertis eller perspektiv. De flesta är redan överens om att svaret på frågan är ja, ändå är det viktigt att kritiskt reflektera över vad som bör digitaliseras, menar Jessica Arvidsson och Lena German Millberg, projektledare för Digga Halland.

- Det är viktigt att ta till vara på digitaliseringens möjligheter, men det är inte alltid den bästa lösningen. Att lyssna på vad patienter/brukare och kunder har för förutsättningar att använda tekniken, är en avgörande faktor som vi måste ta hänsyn till, när vi ställer oss frågan om digitalisering är svaret. Med våra projekt vill vi öka den digitala kompetensen hos medarbetarna på olika vis, där det inte bara handlar om att lära sig hantera digital teknik, utan även reflektera kring utvecklingen med målgruppen i fokus, säger Lena.

På konferensen kommer de cirka 250 medarbetarna från Halland och Skåne få chansen att testa digital teknik i en testhörna som arrangeras av Hälsoteknikcentrum Halland. Konferens äger rum den 11 september på Högskolan i Halmstad. Media är välkomna att delta. Anmälan sker till Petra Lindström, petra.lindstrom@hh.se.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar brett inom de flesta kommunala verksamhetsområden. Vi driver projekt och nätverk samt genomför större upphandlingar till förmån för våra medlemmar.

Kontakter

Magnus Nurmi

Magnus Nurmi

Presskontakt Kommunikationschef 0728854726

De 33 skånska kommunernas medlemsorganisation

Skånes Kommuner är de 33 skånska kommunernas medlemsorganisation. Vårt uppdrag är att vara en röst i relation till region och stat, skapa värde för våra 33 medlemmar och främja samverkan mellan kommunerna.

Skånes Kommuner
Gasverksgatan 3a
222 29 Lund
Sverige