Gå direkt till innehåll
Personal på Familjecentralen Tellus. Ulrika, Jane, Julia, Lotta och Suzan
Personal på Familjecentralen Tellus. Ulrika, Jane, Julia, Lotta och Suzan

Pressmeddelande -

Utökat hembesöksprogram ska ge mer jämlik hälsa

Till hösten startar det utökade hembesöksprogrammet Växa tryggt - föräldraskapsstöd i samverkan för förstagångsföräldrar i Skåne. Familjecentralen Tellus i Landskrona är första team att skriva på en avsiktsförklaring. Teamet ska tidigt möta förstagångsföräldrar och ge det stöd som just de behöver i sitt föräldraskap.

I Växa tryggt samverkar barnhälsovård, mödrahälsovården, förebyggande socialtjänst och tandvård. Projektet är unikt eftersom Skåne är den enda regionen i Sverige som har dessa professioner samlade i ett och samma team. Skåne har också valt att satsa brett och vänder sig till alla kommuner och områden, både större städer och landsbygden. Idéen om utökade hembesök kommer från Rinkeby i Stockholm där de sedan 2013 haft goda resultat från sitt utökade hembesöksprogram.

-Att få ett barn är inte alltid det enklaste i livet. Därför gör vi denna satsning för att stötta förstagångsföräldrarna runtom i Skåne. Genom att samla fler kompetenser kan vi underlätta för barnfamiljerna och säkerställa att de får rätt stöd vid behov, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.

Ökad tillit och stärkt föräldraskap

En viktig del i hembesöksprogrammet är att de professioner som deltar skapar en tillit hos föräldrarna. De måste ge föräldrarna tid för sina frågor och funderingar och tidigt skapa goda relationer med dem. Om eller när föräldrarna sen upplever svårigheter i sitt föräldraskap så ska det vara naturligt att de vänder sig till dem som de har skapat en relation med genom hembesöken.

-Vi jobbar redan idag som ett team med flera professioner. Att nu välkomna mödrahälsovården i detta arbete känns jättebra. Det är tillsammans som vi kan skapa goda och hållbara relationer med föräldrar. Ju tidigare föräldrar är trygga i sin kontakt med oss, desto enklare är det för dem att be om hjälp vid behov, säger Lotta Osslén, samordnare, Familjecentralen Tellus.

Flera team runt om i Skåne kommer att ansluta till Växa tryggt under hösten; Lindängens familjecentral i Malmö, ett team i Knislinge där barnavårdcentralen (BVC), barnmorskemottagningen (BMM) och Östra Göinge kommun samverkar. I Hässleholm kommer Solbrinkens BVC tillsammans med Snapphanens BMM och Hässleholms kommun att bilda ett team.

Om Växa tryggt

  • Ett utökat hembesöksprogram där barnhälsovård, mödrahälsovård, förebyggande socialtjänst och tandvård samverkar.
  • De verksamheter som deltar kommer gör sex hembesök hos förstagångsföräldrar, till skillnad från de två som BVC gör idag.
  • Barnhälsovårdssjuksköterskan från BVC är med på alla hembesök, föräldrarstödjare som representerar socialtjänsten är med på fyra och barnmorska samt tandsköterska/hygienist är med på vars ett.
  • Besöken kommer ha stort fokus på föräldrarnas egna frågor.
  • Uppstart augusti 2019.
  • Malmö universitet följer upp och forskar i projektet som Kommunförbundet Skåne och Region Skåne står bakom.
  • Är en del av regeringens och Sveriges Kommuner Landstings satsning på ökad tillgänglighet inom barnhälsovården och förväntas ge en mer jämlik hälsa bland förstfödda i Skåne.

Kontaktuppgifter

Anna-Maria Troedsson, projektledare Växa tryggt, Kommunförbundet Skåne
Telefon: 0728 - 85 47 58

Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne
Telefon: 076 887 03 07

Lotta Osslén, samordnare, Familjecentralen Tellus
Telefon: 0418-47 46 10

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar brett inom de flesta kommunala verksamhetsområden. Vi driver projekt och nätverk samt genomför större upphandlingar till förmån för våra medlemmar.

Presskontakt

Evelina Johansson

Evelina Johansson

Kommunikationsstrateg 072 - 885 49 79

Relaterade nyheter