Pressmeddelande -

Umeå är Sveriges högst rankande ungdomskommun

I morgon onsdag presenterar KFUK-KFUM Sverige en rapport som rankar landets 290 kommuner efter hur mycket de investerar i unga människors välbefinnande.
– Det saknas idag tydliga verktyg för att följa upp och utvärdera kommunala insatser för barn och unga, säger Patrik Schröder, generalsekreterare.

På plats i Almedalen lanserar ungdomsorganisationen KFUK-KFUM 2011 års "Ungdomskommunranking". Näst efter Umeå är det Gotlands kommun som enligt rapporten satsar mest pengar inom tolv områden som är avgörande för unga människors framtid - några exempel är fritidsgårdar, idrottsanläggningar, kulturverksamhet, lärartäthet i grundskolorna och sociala insatser för barn och unga.

- Vi har jobbat med ungdomsfrågor i 125 år och vet att villkoren i den lokala hemkommunen är avgörande. Klara framgångsfaktorer är att investera i positiva mötesplatser, förebyggande insatser, goda stödsystem för föreningslivet och inkludering av unga människor i besluten, säger Patrik Schröder.

Seminarium och femkamp i Almedalen
På onsdagen i Visby arragangerar KFUK-KFUM Sverige en paneldebatt där resultaten diskuteras med representanter för Ungdomsstyrelsen (staten), Sektor 3 (civilsamhället) samt Umeå och Gotlands kommun. Redan på tisdagen får högsta ledningen för de båda vinnarkommunerna ta emot diplom och utmana varandra på femkamp med ungdomspolitiska förtecken vid KFUK-KFUMs tält.

- Umeå har verkligen visat framfötterna när det gäller ungdomsfrågor. En delförklaring kan säkert vara den starka ställning som KFUM Umeå har byggt upp i kommunen. De är näst störst bland våra 400 lokalföreningar - efter Fryshuset i Stockholm, säger Patrik Schröder.

Inbjudan
1) Tisdag 5 juli - diplomutdelning och ungdomspolitisk femkamp mellan Umeå och Gotland: kl. 16.45 vid KFUK-KFUMs tält i Visby, kajen.

2) Onsdag 6 juli - seminarium i Visby om KFUK-KFUMs Ungdomskommunranking 2011: kl. 09.00-09.45, Kinbergs plats 8.

Rapporten publiceras under onsdagen och erhålls innan dess på begäran.

Kontakt
Fler uttalanden
:
Patrik Schröder, generalsekreterare KFUK-KFUM Sverige
08-677 30 01, patrik.schroder@kfuk-kfum.se

Praktisk information:
Johan Åhrgren, kommunikationsansvarig, KFUK-KFUM Sverige
08-677 30 05, johan.ahrgren@kfuk-kfum.se

Ämnen

  • Organisationer

Kategorier

  • kommun
  • sociala frågor
  • ideella organisationer
  • ideell sektor
  • folkrörelse
  • ungdomar
  • ungdomspolitik
  • kommuner

Vilka är vi?
KFUK-KFUM är en del av världens största ungdomsrörelse. Genom världsförbunden YWCA och YMCA involverar vi tillsammans 70 miljoner människor i över 130 länder. I Sverige är vi 60 000 medlemmar som engagerar sig i idrotter, scouting, fritidsgårdar, sociala projekt, lägerverksamhet, musik, kultur och internationellt utvecklingssamarbete. Gemensamt för all verksamhet är att vi erbjuder positiva mötesplatser för unga människor och skapar mening för stunden och framtiden. Vår röda triangel symboliserar en helhetssyn på människan utifrån ledorden Body, Mind & Spirit.

Sommaren 2011 presenterar vi vår verksamhet genom kampanjen Vad ska jag göra?: www.vadskajaggöra.se

Kontakter

Karin Olsson

Presskontakt Generalsekreterare

Anna Magnusson

Presskontakt Ordförande 070-615 02 26

Mattias Wihlgaard

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-677 30 05