News -

Robert Cygnaeus, KIBI:s vd blickar framåt: ”Vårt viktigaste mål är att bidra till ökad patientsäkerhet”

Den digitala revolutionen förändrar vården i en allt snabbare takt. Patientcentrerad vård och digitala vårdlösningar har fått sitt definitiva genombrott. På KIBI ser man förändringarna som självklara steg mot en bättre vård för alla. Vi har fått en pratstund med KIBI:s vd Robert Cygnaeus.

Om du ser tillbaka på året som gått, vilka KIBI-relaterade händelser vill du lyfta fram?

Jag vill framförallt lyfta fram att vi i år verkligen har satsat på rekrytering och utbildning för att stärka upp leverans, support och utvecklingsavdelningen, då vi ser ett ökat behov hos våra kunder. Dessutom har vi rekryterat en produktchef, som i sin roll kommer att fokusera på kundservice tillsammans med teamet.

En stor nyhet under 2017 är KIBI Clinical Suite. Varför har ni lanserat denna lösning?

KIBI Clinical Suite är nyckeln till en effektiv informationshantering som komplement till patientjournalen och är en lösning som möter vårdens moderna behov. Med KIBI Clinical Suite kan man få tillgång till klinisk patientinformation som annars bara finns i specialistsystem. I journalen kan man nu få tillgång till, verktyg för exempel medicinska bilder och video, DICOM-bilder samt EKG. Dessutom kan man direktkoppla t.ex. kameror och endoskop direkt så att bild-och videofångsten och lagringen blir helt automatisk. Otroligt kul att våra kunder uppskattar KIBI Clinical Suite och ser möjligheterna.

Vad ska Kibi fokusera på?

Vårt viktigaste mål är att bidra till att öka patientsäkerheten och spara tid och pengar för sjukvården. Vi är helt fokuserade på de 14 svenska landsting som tillsammans med en stor privat vårdaktör utgör våra kunder. Våra lösningar sammanlänkar olika vårdsystem och effektiviserar vårdflödet.

Vilka branschtrender ser du?

Den patientcentrerade vården är definitivt den mest intressanta trenden och ligger högt upp på landstingens och de privata vårdaktörernas agendor. Patienterna vill kunna välja var de vill söka vård. Som patient vill man kunna dra nytta av teknik för att både få en diagnos och behandling.

Nämn ett kundcase som du är extra stolt över!

Vi är mitt uppe i ett projekt i Region Jämtland Härjedalen där man implementerar alla moduler i KIBI Clinical Suite direkt till deras patientjournalsystem Cambio COSMIC.

När projektet är helt klart så kommer alla Cosmicanvändare ha full tillgång till komplementjournalen, medicinska bilder och videos samt DICOM-studier via KIBI Clinical Suite. Det kommer skapa stora möjligheter till förbättrad informationshantering för sjukvårdspersonalen.

Var är Kibi om tre år?

Om tre år så hoppas vi att alla våra kunder har ett fullt KIBI Clinical Suite implementerat, att ha knutit ytterligare landsting och privata vårdgivare som kunder samt ha expanderat ytterligare i resten av Norden där vi idag har kontor och ett antal stora kunder.

Vi ser också framför oss att ha kunder i andra delar av Europa då våra produkter är CE-certifierade vilket gör dem behöriga för medicinsk användning i hela Europa.

Subjects

  • Health, Health Care, Pharmaceuticals

Categories

  • medtech
  • healthcare
  • ehälsa
  • robert cygnaeus
  • kibi

Press contacts

Terese Hedin

Press contact Marketing & Communications Director + 46 709 123 111

Related content

Related events