Pressmeddelande -

Sätt företaget i fokus.

I många konsumentföretag har produkterna större fokus än företagets varumärke som har fått en underordnad roll, om det överhuvudtaget finns med. Produkterna lever sitt eget liv. Det kan förstås fungera men risken till utarmning av företagets identitet är överhängande.

I Dagens Industri 110112 läser jag Carin Fredlunds krönika om vikten av att bygga och värna om företagets varumärke, corporate branding. Carin Fredlund menar bland annat att man genom att tydliggöra ursprunget av en produkt höjer det trovärdigheten. De flesta konsumenterna vill veta vilket företag som ligger bakom en produkt, hur produkten är tillverkad. Och jag håller med.

Ikea har högst trovärdighet som varumärke hos konsumenterna och de har lyckats berätta om varför man gör det man gör. I hösten kampanjer får man även inblick hur de olika designers har inspirerats. Det skapar en stark relation till de olika produkterna och Ikeas logotyp finns alltid närvarande. På liknade sätt berättar Apple om varför man gör det man gör. Och de är oerhört skicklig på att bygga företagets varumärke. Man har lockat över många hängivna pc-människorna, som nu hellre ha en produkt från Apple före något annat, t ex iPhone och iPad. Jag lyssnade på Steve Jobs och när han i sin ungdom hade sett vackra handskrivna affischer om en kalligrafi kurs. En kurs som han sedan också gick. Det var den kursen som senare födde idén om att man i en dator skulle kunna ha vackra typsnitt, Apple och våra älskade Macar. Varför gör vi det vi gör. Oavsett produkt så finns Apples varumärke alltid med.

Under några år har fokus flyttats från företagets varumärke till att bygga personliga varumärken. Det personliga varumärket beskrivs ibland att vara viktigare i ett företag än företagets varumärke. Företag vill ha medarbetare som är dedikerade. För att kunna attrahera de bästa medarbetarna är det viktigt att företagens varumärke är tydligt, att man kan berätta om varför företaget finns. Ett företag som består av medarbetare som i sig är starka varumärken är inte lyckosamt om inte företagets visioner och varumärke håller medarbetarna i rätt riktning. Det ena är beroende av det andra.

Företagen behöver återigen fokusera och positionera sitt varumärke, corporate branding. Ett starkt och tydligt företags varumärke attraherar både konsumenter och medarbetare. Och sammantaget bidrar det till tillväxt.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • varumärkesstrategi
  • corporate branding
  • varumärke
  • företagande
  • ledarskap
  • marknadsföring

Kontakter

Kikki Högberg

Presskontakt Brand Strategist and Creative Director 08-204200

Relaterat innehåll