Pressmeddelande -

Kinnarps når utsläppsmål i förtid

Kinnarps fortsätter att satsa på hållbarhet och når sina utsläppsmål i förtid. Det visar den nya hållbarhetsrapport som offentliggörs idag.

Vårt mål är kundnytta. Det ska vara enkelt för kunderna att göra hållbara val och att hushålla med mänskliga och materiella resurser, säger Sustainability Manager Johanna Ljunggren.

Hållbarhetsrapporten 2018 omfattar alla varumärken i koncernen – Kinnarps, Drabert, Materia, Martin Stoll, NC Nordic Care och Skandiform. Den beskriver hållbarhetsarbetet ur ett helhetsperspektiv, med fokus på hur koncernen bidrar till FNs globala mål. Rapporten visar bland annat att Kinnarps har nått målet att minska sina klimatpåverkande utsläpp i förtid.

–Målet var 20% minskning till år 2020 jämfört med basåret 2014. Årets resultat är 22%. Därför sätter vi upp ett nytt ambitiöst mål på 35% till samma år. En av orsakerna till att vi har lyckats så bra, är att vi har ersatt gasolbaserad produktion med fjärrvärme vid fabriken i Jönköping, förklarar Johanna Ljunggren.

Kinnarps egenutvecklade logistiksystem är unikt på marknaden och möjliggör redan i dag 50 procent mer last än branschgenomsnittet. Under 2018 har Kinnarps tagit nästa steg i utvecklingen och initierat ett pilotprojekt i samarbete med Volvo och Transportstyrelsen. Med längre lastbilsekipage, som tillsammans kan bära tre transportskåp istället för två, ger ”High Capacity Transport” ökad lastvolym och minskad klimatpåverkan.

  • –Det finns en strategiskt viktig koppling mellan vårt hållbarhetsarbete och vår affärsplan. Att hushålla med mänskliga och materiella resurser är sunt förnuft och är bra för alla: för våra kunder, för leverantörerna och för oss, betonar Johanna Ljunggren.

–För att kunderna ska känna att hållbara val är både enkla och ekonomiskt smarta så måste vi erbjuda konkret affärsnytta. Därför har vi under 2018 jobbat intensivt med att utveckla nya cirkulära affärsmodeller som gör det enkelt för kunderna att renovera och återanvända våra möbler i sina projekt. Möbelbranschen behöver nya, hållbara affärsstrukturer – och vi vill vara med och leda utvecklingen.

För mer information, vänligen kontakta Sustainability Manager Johanna Ljunggren.

E-post: johanna.ljunggren@kinnarps.se Telefon: +46 76-1026043.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • better effect index
  • hållbarhet

Regioner

  • Stockholm

KINNARPS LEVERERAR ARBETSPLATSLÖSNINGAR
Kinnarps levererar inredningslösningar för kontor och offentliga utrymmen. Hög kvalitet och låg miljöpåverkan kännetecknar hela värdekedjan, från råmaterial till färdiga arbetsplatslösningar. Idag är Kinnarps en av Europas största leverantörer av arbetsplatsinredningar. Försäljning bedrivs i ungefär 40 länder och koncernen omsatte 2016/2017 cirka 4,0 MSEK. Kinnarps grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson. Än idag är det ett helägt familjeföretag.www.kinnarps.com.

Kontakter

Kristina Hjalmarsson

Presskontakt Internal Communication & PR Executive Kinnarps Presskontakt +46 515 38287