Pressmeddelande -

Kinnarps uppmuntrar miljöinitiativ

Kinnarps tycker att miljöfrågorna är viktiga och arbetar därför på flera olika områden med att pröva och utvärdera nya miljölösningar. För att uppmuntra även andra att ta egna miljöinitiativ, delar Kinnarps årligen ut ett miljöpris till en leverantör som gjort framstående insatser inom miljöområdet. Igår kväll premierades Mack Fanér Trading AB.

Mack Fanér, med sitt säte i Vaggeryd, säljer FSC*-certifierad  träråvara till Kinnarps. Miljöpriset får de för att de på eget initiativ har säkerställt att träråvaran kommer från ansvarsfulla skogsbruk i Europa. De har lyckats skapa en obruten kedja, där alla led inom skogsnäringen som skogsentreprenörer, transportörer, sågverk och agenter, garanterar att skogsråvaran kommer från certifierade skogsområden.

- Kinnarps miljöpris är ett sätt att lyfta fram goda förebilder i miljöarbetet. Att minska påverkan på miljön är inte något enmansuppdrag, utan ett uppdrag för hela branschen. För oss är det viktigt att även våra leverantörer vill vara med och stötta miljöarbetet och därför vill vi premiera en leverantör som Mack Fanér som tagit egna miljöinitiativ och skapat möjligheter till förändring och förbättring, säger Tomas Ekström, miljö- och kvalitetschef på Kinnarps.

Kinnarps har sedan 1999 arbetat med att öka mängden inköpt FSC-märkt trä. De sista åren har efterfrågan på FSC-märkta kontorsmöbler ökat, förmodligen på grund av ett ökat engagemang för klimatfrågan och illegala avverkningar.
- Vi skulle vilja köpa mer FSC-märkt träråvara, men det är få leverantörer som kan leverera till oss då stora krav ställs på spårbarheten. Vi välkomnar därför Mack Fanérs initiativ och ser gärna att fler leverantörer tar efter, säger Tomas Ekström.  

Kinnarps miljöpris är på 10 000 kr och delas ut årligen. 

 

*FSC, Forest Stewardship Council, är världens ledande organisation för utveckling av skogsbruksstandarder och certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Läs mer om FSC på www.fsc.org

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Ekström, Kinnarps miljö- och kvalitetschef
Direkttel/mobil: 0515-381 40                                              
E-post: tomas.ekström@kinnarps.se                                   

 

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • fanér
  • skog
  • miljöarbete
  • miljöinitiativ
  • fsc
  • miljöpåverkan
  • hållbarhet

Kontakter

Kristina Hjalmarsson

Presskontakt Internal Communication & PR Executive Kinnarps Presskontakt +46 515 38287