Pressmeddelande -

HSB Östergötland tecknar RAM-avtal med eGain

HSB Östergötland tecknar RAM-avtal med eGain för att minska sin klimatpåverkan genom Väderprognosstyrning
- RAM-avtalet med Väderprognosstyrning omfattar alla våra egna byggnader såväl som våra anslutna föreningar och är ett viktigt verktyg i den påbörjade resan mot de miljömål vi satt upp, berättar Peter Lindgren, VD, HSB Östergötland.

Energianvändningen i bostäder & lokaler står för närmare 40% av Sveriges energianvändning och har därmed en stor påverkan på vårt klimat.
- HSB tar här ett aktivt initiativ genom HSB:s "Klimatavtal" som innebär att tom 2020 minska koldioxidutsläppen med 40%, och med vetskapen om de skenande kostnaderna för fjärrvärme i Linköping de senaste åren, finns det även ekonomiska vinster i denna åtgärd, berättar Peter.

Installationerna har redan påbörjats och först ut är HSB:s egna hyresfastigheter som förses med Väderprognosstyrning.
- Att vi fått förtroendet att hjälpa HSB nå sina klimatmål är både glädjande och inspirerande berättar Thorbjörn Geiser, VD, eGain Sweden AB.

HSB Östergötland omfattar cirka 8 500 lägenheter och lokaler. HSB erbjuder kvalificerade tekniska och administrativa förvaltningstjänster samt tekniska konsulttjänster.

För mer information kontakta:
Peter Lindgren, VD, HSB Östergötland, Tel. 0708-24 02 39
Thorbjörn Geiser, VD, eGain Sweden AB Tel. 0705-18 23 18

eGain Sweden AB levererar lösningar för väderprognosstyrning av byggnaders uppvärmning. Hänsyn tas till kommande temperatur, vind, sol och byggnadens egenskaper. Lösningen ger lägre energikostnader, jämnare inomhusklimat, minskad miljöpåverkan och inte minst nöjdare hyresgäster. eGains system passar alla befintliga styr- och reglersystem på marknaden och gör prognosstyrning lättillgängligt för alla.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kontakter

Viktor Vitell

Presskontakt CMO +46 731 577 394

Filip Lagerlöf

Presskontakt Marketing Operations Manager +46 768 507 392 Connecta med mig på LinkedIn