Gå direkt till innehåll
Över tid förlorad betongen sin korrosionsskyddande förmåga och stål och armering kan börja rosta.
Över tid förlorad betongen sin korrosionsskyddande förmåga och stål och armering kan börja rosta.

Pressmeddelande -

Säkerställ balkongsäkerhet med professionell besiktning

I takt med att stadslandskapet växer och fler människor väljer att bo i flerfamiljshus, ökar också behovet av säkra och välunderhållna balkonger. För fastighetsägare är det av yttersta vikt att regelbundet genomföra professionella besiktningar för att säkerställa balkongernas stabilitet och säkerhet.

Kiwa, en ledande aktör inom inspektion, provning och certifiering, erbjuder skräddarsydda besiktningstjänster för balkonger. Dessa tjänster är inte bara en försäkran om säkerhet för hyresgäster och besökare, utan också ett sätt för fastighetsägare att skydda sina investeringar och uppfylla gällande lagkrav.

- Att regelbundet kontrollera balkongernas skick är avgörande för att förebygga olyckor och förlänga fastighetens livslängd, säger Mikael Lorentzon, ansvarig för Kiwas Stål- och Betonginspektörsgrupp, Vår omfattande erfarenhet och tekniska expertis gör oss till en pålitlig partner i detta viktiga arbete.

En tillståndsbedömning av en balkong är en noggrann undersökning för att fastställa balkongens nuvarande skick och identifiera eventuella risker eller brister. Processen innebär oftast flera steg:

Visuell Inspektion: En expert genomför en detaljerad visuell granskning av balkongens ytor, räcken, och stödstrukturer för att upptäcka synliga tecken på skador såsom sprickbildning, rost, erosion eller vattenskador.

Materialprovning: I vissa fall kan det krävas provtagning av material för att analysera till exempel betongens eller metallens hållfasthet och för att upptäcka dolda skador som korrosion eller inre sprickor. Det är viktigt att avgöra hur djupt betongen är karbonatiserad eller om betongen innehåller håller höga halter av klorider. Denna information indikerar om det finns risk för armeringskorrosion.

Rapportering: Efter inspektionen sammanställs en rapport som detaljerat beskriver balkongens skick, inklusive eventuella brister och rekommendationer för reparationer eller förstärkningar som bör göras.

Rekommendationer för åtgärder: Baserat på bedömningen ges specifika rekommendationer för underhåll, reparationer eller förbättringar för att säkerställa att balkongen är säker att använda.

Syftet med tillståndsbedömningen är att förebygga olyckor och förlänga balkongens livslängd genom att upptäcka och åtgärda problem i tid. För fastighetsägare är det en viktig del i underhållsplanen för att säkerställa en säker och hållbar miljö för de boende.

Med Kiwas tjänster kan fastighetsägare få en detaljerad rapport om balkongernas tillstånd, rekommendationer för underhåll och åtgärder för att rätta till eventuella brister. Denna proaktiva strategi bidrar inte bara till en säkrare boendemiljö, utan också till att upprätthålla fastighetens värde över tid.

Läs mer här: Balkongbesiktning | Betongkonstruktioner | Konsultation (kiwa.com)


Ämnen

Kategorier


Kiwa är en internationell leverantör av tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning. I Sverige är vi mer än 700 medarbetare som utgår ifrån våra kontor runt om i landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Kiwa är en del av den globala Kiwa-koncernen, som har verksamhet i över 40 länder. Tillsammans arbetar vi för att skapa säkerhet, trygghet och hållbar utveckling för våra kunder världen över. 

Kontakter

Therese Brixberger

Therese Brixberger

Presskontakt Kommunikatör

Ackrediterat kontrollorgan för besiktning, provning, certifiering och rådgivning.

Kiwa är en internationell leverantör av tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.  I Sverige är vi 900 medarbetare som arbetar på något av våra 27 lokalkontor, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Kiwa är en del av den globala Kiwa-koncernen, som har verksamhet i över 40 länder. Tillsammans arbetar vi för att skapa säkerhet, trygghet och hållbar utveckling för våra kunder världen över.

Kiwa
Råsundavägen 12
170 07 Solna