Pressmeddelande -

Anmärkningsvärt goda resultat av Blekinge tekniska högskola

KK-stiftelsens två forskningsprofiler, Tillämpad signalbehandling och Blekinge Engineering Software Qualities (BESQ) vid Blekinge tekniska högskola, får mycket höga betyg vid en utvärdering. Forskningsprofilen Tillämpad signalbehandling har nu slututvärderats efter att KK-stiftelsens sexåriga stöd avslutades 2004. Den internationella expertgruppen som granskat Tillämpas signalbehandling pekar på att profilen är i världsklass på vissa områden vilket är ”anmärkningsvärt för en så liten högskola”. Expertgruppen menar också att profilens forskarutbildning är av internationell klass. Utvärderarna skriver att det skapats en klart profilerad och konkurrensduktig forskning kring signalbehandling samt att en nationell profilresurs skapats på Blekinge tekniska högskola. Utvärderingen visar också att KK-stiftelsens stöd och högskoleledningens starka engagemang varit en nödvändig förutsättning för framgången. Forskningsområdet kan beskrivas som telekommunikation med inriktning på mobila system och bredbandiga kommunikationssystem, elektronisk säkerhet, radiokommunikation och på signalbehandling av akustiska signaler. Forskarna vid Tillämpad signalbehandling har samarbetat med företag som till exempel Ericsson, Flextronics, Konftel AB och Acticut AB. Under de sex åren med profilstöd har ett 20-tal doktorsavhandlingar och 14 licentiatavhandlingar lagts fram. Profilen har producerat många patent, vetenskapliga artiklar i relevanta internationella tidskrifter på området och granskade papers för internationella konferenser. Profilens forskare har även tagit emot ett flertal utmärkelser. Forskningsprofilen Blekinge Engineering Qualities (BESQ) har sin tyngdpunkt i programvarusystem och interaktiv systemdesign. Enligt den internationella expertgruppen och utvärderarna har BESQ under sina första tre år skapat ett gott samarbete med näringslivet. Profilens forskningsprojekt har också utarbetats i nära samverkan med de olika industriella samarbetsparterna. Forskningen vid BESQ är av mycket högt värde i relation till de investerade pengarna, anser den internationella expertgruppen och utvärderarna i sin halvtidsutvärdering. Ett av KK-stiftelsens uppdrag är att finansiera forskning tillsammans med näringslivet vid mindre och medelstora högskolor och universitet. Arbetet med att bygga upp forskningsprofilerna inleddes 1997 och KK-stiftelsen har sedan dess lämnat stöd till sammanlagt elva profiler. Profilstödet är på maximalt 36 miljoner kronor under sex år under förutsättning att näringslivet bidrar med minst lika mycket. För mer information Jan-Eric Degerblad, programansvarig, 08-56 64 81 19 eller 0733-47 81 19 Ladda ner rapporten Tillämpad signalbehandling - en slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Blekinge tekniska högskola. http://www.kks.se/templates/Publications/EvaluationPage.aspx?id=8897

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Blekinge