Pressmeddelande -

DIGITAL KOMPETENS ETT MÅSTE FÖR FRAMTIDA LÄRARE

Spela inte bort möjligheten när lärarutredningen, som lyfter fram digital kompetens i lärarutbildningen, presenteras nästa vecka. Förslaget innebär ett stort steg mot ett effektivt lärande och en fungerande undervisning i svenska skolan.

Det skriver Madeleine Caesar, vd för KK-stiftelsen, och Yngve Wallin, programansvarig för KK-stiftelsens satsning på IT i lärarutbildningen, i en debattartikel i dagens Computer Sweden.

- IT och internet kommer att spela en allt större roll inom lärande. Undervisning och utbildning måste rymma en mer medveten hållning när det gäller de nya möjligheterna för lärande, säger Yngve Wallin.

KK-stiftelsen deltar 3-5 december tillsammans med ett antal lärarutbildningar samt Högskoleverket, OECD och Svenskt näringsliv på Online Educa Berlin, en av världens största konferenser för e-lärande, för att visa på behovet av ny kunskap och kompetens i skola och högre utbildning.

- KK-stiftelsen vill lyfta frågan om digital kompetens i lärarutbildningen och digital kompetens bland lärare i diskussionerna kring hur digitalisering och globalisering påverkar framtidens utbildning och arbetsmarknad, säger Yngve Wallin.

Frågan är global. OECD gör tillsammans m! ed KK-stiftelsen en kartläggning av IT i lärarutbildningarna i medlemsländerna. EU har pekat ut digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser. Norge har jämställt digital kompetens med övriga basfärdigheter. Amerikanska National Science Foundation pekar på digitaliseringens utmaningar.

KK-stiftelsen driver sedan 2005 satsningen IT i lärarutbildningen som omfattar 100 miljoner kronor under en tioårsperiod. Samtliga landets lärarutbildningar arbetar tillsammans med KK-stiftelsen i ett nationellt nätverk för att kraftsamla kring IT-frågan - och nya arbetsformer på lärarutbildningarna.

- Det borde finnas krav på att man måste arbeta strategiskt med de här frågorna inom hela utbildningssektorn. Därför är det viktigt att frågan om digital kompetens lyfts in på alla plan, säger Yngve Wallin.

För ytterligare information:
Yngve Wallin, programansvarig på KK-stiftelsen, 08-56 64 81 50, 0737-128150, yngve.wallin@kks.se

Presskontakt : Peter Håkansson, 08-56 64 81 29, peter.hakansson@kks.se

Ämnen

  • Utbildning