Pressmeddelande -

Forskningsprofil i världsklass

Överlag mycket bra betyg vad gäller forskningen tillsammans med näringslivet, på vissa områden världsklass, en anmärkningsvärd bedrift. Det är några omdömen i de utvärderingar som gjorts av sju av KK-stiftelsens forskningsprofiler vid landets nya högskolor och universitet. De sju forskningsprofilerna - vid Örebro universitet, Mälardalens högskola, Karlstads universitet, Blekinge tekniska högskola och Högskolan i Kalmar - har utvärderats av Technopolisgruppen genom Faugert och Co Utvärderingar. Tre är slututvärderingar efter det att profilerna avslutats, fyra är halvtidsutvärderingar efter halva profiltiden. Slututvärderingarna omfattar profilerna Människa-Teknik-Miljö (MTM) vid Örebro universitet, Mälardalen Real-Time Research Center (MRTC) vid Mälardalens högskola och Tillämpad signalbehandling vid Blekinge tekniska högskola. En internationell expertgrupp pekar i sin granskning på att forskningsprofilen Tillämpad signalbehandling på vissa områden ligger i världsklass vilket ”är ett anmärkningsvärt resultat för en så liten högskola”. Den samlade bilden av MRTC i utvärderingen är att den genom profilanslaget blivit en internationellt relevant forskningsgrupp och för ”ett relativt litet land som Sverige är detta en anmärkningsvärd bedrift”. Halvtidsutvärderingarna omfattar Den nya tjänsteekonomin vid Karlstads universitet, Center for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS) vid Örebro universitet, Blekinge Engineering Software Qualities (BESQ) vid Blekinge tekniska högskola och visar överlag goda betyg på den forskning som bedrivs där tillsammans med näringslivet. Utredarna uppmanar därför KK-stiftelsen att fortsätta stödet till profilerna. Vid en profil, Industrial Development for a Sustainable Society vid Kalmar högskola, avvecklade KK-stiftelsen sitt stöd . ”Det påminner oss om att det är svårt och förknippat med risk för just misslyckande att på relativt kort tid bygga upp forskningsmiljöer vid nya lärosäten och att det är just därför som forskningsfinansiärer som KK-stiftelsen behövs”, skriver utvärderarna. Ett av KK-stiftelsens uppdrag är att finansiera forskning tillsammans med näringslivet vid mindre och medelstora högskolor och universitet. Arbetet med att bygga upp forskningsprofilerna inleddes 1997 och KK-stiftelsen har sedan dess lämnat stöd till sammanlagt elva profiler. Profilstödet är på maximalt 36 miljoner kronor under sex år under förutsättning att näringslivet bidrar med minst lika mycket. För mer information Jan-Eric Degerblad, programansvarig, 08-56 64 81 19 eller 0733-47 81 19 http://www.kks.se/templates/PressPage.aspx?id=8988 Läs en sammanfattning av utvärderingarna av KK-stiftelsens profilsatsningar. Ladda ner rapporten KK-stiftelsens profilsatsning - en metautvärdering. Ladda ner rapporten Tillämpad signalbehandling - en slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Blekinge tekniska högskola. Ladda ner rapporten Mälardalen Real-Time Research Centre, MRTC - en slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Mälardalens högskola. Ladda ner rapporten Människa-Teknik- Miljö (MTM) - en slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Örebro universitet. Ladda ner rapporten Applied Autonomous Sensor Systems - en halvtidsutvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Örebro universitet. Ladda ner rapporten Den nya tjänsteekonomin - en halvtidsutvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Karlstads universitet. Ladda ner rapporten Blekinge Engineering Software Qualities (BESQ) - en halvtidsutvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Blekinge tekniska högskola. Ladda ner rapporten Industrial Development for a Sustainable Society - en halvtidsutvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Högskolan i Kalmar.

Ämnen

  • Utbildning