Pressmeddelande -

RESULTATEN VID MÄLARDALEN REAL-TIME CENTER EN BEDRIFT

KK-stiftelsens forskningsprofil Mälardalen Real-Time Center (MRTC) vid Mälardalens högskola får mycket höga betyg vid en utvärdering. MRTC, som stötts av KK-stiftelsen åren 1999-2005, har nu slututvärderats. Den internationella expertgrupp som granskat MRTC är i stort mycket positiv till vad de satsade pengarna åstadkommit och konstaterar att forskningsprofilen blivit ett internationellt ledande forskningscentrum inom realtidssystem och det största forskningscentret inom området i Sverige. Utvärderarnas samlade bild är att MRTC lyckats bygga upp en profilerad forskning med stark industrirelevans vid Mälardalens högskola. MRTC har på kort tid lyckats etablera sig som nationellt ledande och internationellt etablerad inom realtidsforskning. "För ett relativt litet land som Sverige är detta en bedrift", framhåller utvärderarna. Utvärderarna pekar på att profilens ledning - ur vetenskapligt, administrativt och projektledande avseende - varit mycket framgångsrik. Profilen har också utvecklat effektiva och i vissa fall tämligen unika samarbetsstrategier med den regionala industrin. Forskningsprofilen MRTC har, enligt utvärderarna samstämmiga utsagor, blivit den mest framstående forskningsmiljön vid Mälardalens högskola och haft stor betydelse för högskolans utveckling. MRTC har också hjälpt Mälardalens högskola att spela en betydande roll för regionens utveckling och spelat en direkt roll för regionens ekonomi eftersom högskolan är en rekryteringsbas för de företag som man samarbetar med. Utvärderingen visar att KK-stiftelsens långsiktiga engagemang kommit vid rätt tillfälle och har haft en avgörande betydelse för forskningsprofilens framgångar. KK-stiftelsen har sedan starten bidragit med 36 miljoner kronor till forskningsprofilen, sammanlagt 14 företag har motfinansierat forskningsprofilen med lika mycket. Ett av KK-stiftelsens uppdrag är att finansiera forskning tillsammans med näringslivet vid mindre och medelstora högskolor och universitet. Arbetet med att bygga upp forskningsprofilerna inleddes 1997 och KK-stiftelsen har sedan dess lämnat stöd till sammanlagt elva profiler. Profilstödet är på maximalt 36 miljoner kronor under sex år under förutsättning att näringslivet bidrar med minst lika mycket. För mer information Jan-Eric Degerblad, programansvarig, 08-56 64 81 19 eller 0733-47 81 19 Ladda ner rapporten Mälardalen Real-Time Research Centre, MRTC - en slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Mälardalens högskola.

Ämnen

  • Utbildning