Gå direkt till innehåll
Klädesholmen Seafood serverade Kungen kungligt

Blogginlägg -

Klädesholmen Seafood serverade Kungen kungligt

När den Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) med självaste kung Carl XVI Gustaf i spetsen besökte Västsverige under sin "Kungliga teknikresa" fick Klädesholmen Seafoods VD, Per-Aste Persson, äran att presentera företaget samt bjuda Kungen och delegationen på läckra sillinläggningar i samband med dess besök på Chalmers Lindholmen, Göteborg. 

Den 10-11 oktober besökte den Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) Västsverige för att titta närmare på den forskning/innovation som bedrivs här och för att se konkreta exempel på hur innovationer bidrar till tillväxt och nya jobb. Besöket går under namnet ”Kungliga teknikresan”. 

Sedan den 1 mars i år så satsar Göteborgs universitet, Chalmers och Västra Götalandsregionen gemensamt på att stärka det maritima klustret i regionen genom att skapa mötesplatser för akademi och näringsliv. Målsättningen är att satsningen ska leda till fler innovationer och i längden bidra till att det skapas fler arbetstillfällen inom den maritima sektorn. Det maritima klustret är ett av de fem kluster som har pekats ut som regionens styrkeområden. Läs mer här: http://www.vgregion.se/en/Vastra-Gotalandsregionen/Home/Regional-development/Clusters/

”Hållbar tillväxt” är ett av ledorden för satsningen. I det maritima klustret finns 6 klusterdelar: Havsförvaltning; maritima operationer och maritim teknik; marin energi; marin bioteknik, marina livsmedel och marin turism.

Läs mer om klustret här: http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Naringsliv/Maritim-strategi/

Syftet med presentation den 11/10 var i första hand att väcka intresse och sprida kunskap genom att visa upp innovativa maritima produkter och företag i Västsverige, samt att visa hur innovationsprocessen drivs framåt genom nära samarbete mellan näringsliv, forskning och myndigheter. 

VD Per-Aste Persson presenterade bland annat Klädesholmens plastförpackning som är en satsning för att minska påverkan på miljön. Kungen å andra sidan fick upp ögonen för Årets Sill 2013, med smak av Bacon & Pepparrot och med sin säregna humor frågade han Persson om Klädesholmen även bedrev hönseri.


De medverkande var förutom Per-Aste Persson, VD Klädesholmen Seafood AB :
Professor Kerstin Johannesson, föreståndare för Centrum för Havsforskning på Göteborgs universitet; Karin Andersson, tf prefekt för Institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers; Claes Berglund, ansvarig för samhälls- och miljöfrågor på Stena; Stefan Karlsson,  Head of Marketing & Strategic Development, Renewable Energy SKF; Mia Dahlström, forskare vid SP och GU; Lena Lindblad, forskningschef på I-Tech och Karl Johan Smedman, VD Ostrea.

Värdar: Göteborgs universitet/Chalmers/Västra Götalandsregionen

Axel Wenblad (Ordförande i styrgruppen för det maritima klustret i Västra Götaland)
Birgitta Losman (Regionråd, Västra Götalandsregionen)
Anders Carlberg (Maritim expert i Västra Götalandsregionen)

Miriam Liberman (Projektledare/kommunikatör, Chalmers – Institutionen för sjöfart och marin teknik)

Susanne Lindegarth (Forskare/koordinator, GU – Centrum för havsforskning)

Maria Svane (Koordinator, GU – Centrum för havsforskning)

Delegationen bestod av följande personer:

Hans Majestät Konungen

Johansson, Leif, preses

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Nilsson, Björn O., verkställande direktör

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Bäckström, Lars, landshövding

Länsstyrelsen i Västra Götalands län (dag 2)

Andreen, Robert, tekn dr

Nordic Capital

Brodin Rampe, Annette, senior Partner

Brunswick Group

Brogren Karlberg, Charlotte, generaldirektör

VINNOVA

Chetkovich, Torborg, verkställande direktör

Swedavia AB

Esmaeilzadeh, Saeid, verkställande direktör

Serendipity Innovations AB

Ewaldsson, Ulf, senior vice President

Ericsson AB

Fredman, Pam, rektor

Göteborgs universitet

Gudmundson, Peter, rektor

Kungliga Tekniska Högskolan

Gustavsson, Niklas, public &environmental affairs

AB Volvo

Horn af Rantzien, Mia, verkställande direktör

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS

Khorsand, Maria, koncernchef

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Larsson, Peter, samhällspolitisk direktör

Sveriges Ingenjörer

Lundius, Annika, vice verkställande direktör

Svenskt Näringsliv

Lundwall, Göran, verkställande direktör

ALMI Företagspartner AB

Markides, Karin, rektor, VD

Chalmers tekniska högskola

Olsson, Dan Sten, direktör

Stena AB

Persson, Malin, verkställande direktör

Chalmers tekniska högskola, Stiftelsen

Petersson, Ingrid, generaldirektör

FORMAS

Owe, Marie, projektledare

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Hans Tornerhjelm, örlogskapten, adjutant

Kungl. Hovstaterna

Joacim Carlson, vice vd

Västsvenska Handelskammaren


Ämnen

Regioner

Presskontakt

Information

Information

Presskontakt 0304-600180

Den främsta producenten av silldelikatesser

Redan 1594 var Klädesholmen ett välkänt fiskeläge.
I generationer har vi förvaltat och utvecklat hemligheten bakom förädlingen av sill till en inlagd delikatess. Idag driver vi en modern och kvalitetscertifierad verksamhet, men den är fortfarande baserad på god hantverkstradition, unik känsla för råvara samt den nära kundrelationen som bara ett familjeföretag kan erbjuda.

Klädesholmen Seafood AB
Rytterholmen 1
471 51 Klädesholmen