Pressmeddelande -

Färdigbadrumsmoduler för montage i fastigheter och hotell

Våra leverantörer ger oss tillsammans ett stort handlingsutrymme vad gäller funktion, pris och kvalitet för ytmaterial, beslagssystem, speglar sanitetsporslin och möjligheter av att lösa era krav på funktion.

  Produkten

  PlanTech kompletta våtrumsmoduler utförda genom kompakt stomkompletteringsförfarande med golv i armerad betong

  Grundprincipen hos vårt system är en kombination av betong och en stomkonstruktion bestående av ett golv av armerad betong med väggkonstruktioner utförda genom stomkomplettering. Väggens tjocklek varierar beroende på de invändiga installationerna mellan 65 och 95 mm exklusive kakel.

  Våtrumscellen består av en statisk, mycket stabil svetsad konstruktion av stålprofiler som är täckt på in- och utsidan med byggskivor (12,5 mm). I mellanrummet finns installationsrör och ledningar och isoleringsmaterial. Alla badrumsmoduler förses enligt behov med tätningssystemet PCI inklusive nödvändiga kant- och hörntätlister och kaklas därefter invändigt.

  Enligt de specifika tekniska kraven ligger golvets tjocklek mellan 50 och 80 mm plus kakel eller klinker.

  I detta sammanhang vill vi också informera Er om att våra ytterväggar mot det omgivande rummet redan är förberedda för tapetsering eller annan ytbehandling. Jämfört med andra system erbjuder vår lösning fördelar i form av en lägre vikt (400 – 450 kg/m2) samt bättre ljudisoleringsvärden.

  Våra våtrumsceller är kompletta, funktionsklara inbyggnadsmoduler, som kan lyftas in i byggnaden ovanifrån eller också från sidan. De kan vid behov installeras sidledes på sin plats.


  Ekonomiska synpunkter


  •    Industriell prefabrikation
  •    Kortare byggtid för totalentreprenaden
  •    Hög kvalitetsstandard enligt DIN EN ISO 9001:2000
  •    Kompakt konstruktion
  •    Komplett utrustning
  •    1 kontaktpartner för upp till 12 tillverkare
  •    Hög flexibilitet
  •    Garanti för fast pris

  Färdiga badrumsmoduler minskar behovet av platsbygge i hög omfattning

  1.    Konventionell platsbyggnad
  2.    Färdig badrumsmodul

  Användningsområden:

  •    Hotell
  •    Sjukhus och vårdinrättningar
  •    Lägenheter
  •    Äldreboende
  •    Internat och studentbostäder
  •    Kontorshus  Företaget


  Höga anspråk i förening med förmånliga fasta priser, kundvänlighet, tillförlitlighet och hög kvalitet – det är affärsidén hos vårt företag, PlanTech Bad- und Modulsysteme GmbH i Brehna bei Leipzig i Tyskland.

  PlanTech Bad- och Modulsysteme GmbH tillhör koncernen Perfekta Unternehmensgruppe och grundades år 1995 i Leipzig. År 2003 flyttade företaget till den nuvarande produktionsanläggningen, Werk Brehna vid Leipzig. Personalstyrkan uppgick vid slutet av år 2007 till cirka 70 medarbetare. Företaget PlanTech Bad- och Modulsysteme GmbH är certifierat enligt kvalitetsstandarden DIN EN ISO 9001:2000.


Ämnen

 • Arkitektur

Kategorier

 • nyckelfärdigt
 • badrumsmodul
 • modulbadrum
 • färdig badrum

Regioner

 • Jönköping