Gå direkt till innehåll
Efter 7 timmar var hela den 730 m2 stora grunden till radhusprojektet och hälften av väggelementen på plats.
Efter 7 timmar var hela den 730 m2 stora grunden till radhusprojektet och hälften av väggelementen på plats.

Pressmeddelande -

Södra & Klara Byggsystem prefabricerar radhus - från grund till tak

Industrialisering och hållbarhet hand i hand

I Vallberga utanför Laholm uppfördes under september 2021 ett radhusprojekt där samtliga byggelement, inklusive grunden, var prefabricerade och gjorda av korslimmat trä. Projektet var ett konceptsamarbete mellan Södra och Klara Byggsystem för att visa på potentialen i att kombinera hållbara byggmaterial som trä med långt gången industrialisering. Tekniken bygger på de innovativa lösningarna i Klara Precisionsgrunden och vägg- och takelement har optimerats för att dra nytta av fördelarna med att installationer förläggs i grunden redan i fabrik.

Den sista pusselbiten - grund på en dag

Prefabricering är snart standard för de flesta elementen i moderna byggprojekt men hittills har grunden alltid producerats på plats. Ofta med ett par veckors arbetstid, mycket samordning av flera discipliner och månader av uttorkning. Med Klara Precisionsgrunden kan man anlägga hela grunden på en arbetsdag, oavsett storlek. Så snart de första grundelementen är på plats kan man fortsätta med väggar. För radhusprojektet monterades 730 kvm grund på 7 timmar och på den tiden hade även hälften av väggelementen kommit på plats.

Trä som högteknologiskt material

Lösningarna möjliggörs av att använda korslimmat trä som huvudkomponent i byggelementen. Träets materiella egenskaper och Södras kapacitet och förmåga att bearbeta det med hög precision gör det möjligt att bygga tekniskt avancerade slutprodukter.

Erik Goverde, VD och Innovationsansvarig på Klara Byggsystem berättar:

“När massivträskivorna från Södra levereras till våra fabriker är håltagningar och urfräsningar redan gjorda, med hög precision. Det gör att våra grunder och element kan innehålla kanalisation för installationer, fall i badrum, hål för eldosor och anvisningar för placeringar av väggar, färdigt från fabrik. Vilket i sin tur förenklar de efterföljande momenten och sänker totalkostnaden markant.”

Villor, flerbostadshus och höghus på gång

Efter ett år av teknikutveckling, patentprocesser och initial kommersialisering är lösningarna nu på väg att slå igenom i stor skala.

“Efter lanseringen av vår grund har vi märkt hur många nytänkande fastighetsutvecklare det finns i Sverige. Precis som med Södra gör vi gemensam teknikutveckling även med dem. I deras projekt med allt från arkitektritade villor och hållbara radhusområden till åttavåningshus kommer grunderna att vara prefabricerade och gjorda av trä.” säger Lars Guttorp, Marknadschef på Klara Byggsystem

För att kunna möta den stora efterfrågan utökar Klara Byggsystem nu sin produktionskapacitet och ser att det finns goda möjligheter att i samband med det också effektivisera tillverkningsprocessen ytterligare.

Från grusbädd till inflyttning på en vecka?

Klara Byggsystem ser att ett normalt radhusprojekt ska kunna genomföras på en vecka - från grusbädd till inflyttning. Kombinationen av att byggelementen prefabriceras och att de utformas på ett sätt som minimerar behovet av efterföljande arbete gör detta möjligt. Den verkligheten har med det här radhusprojektet nu kommit tydligt närmare.

Se även Södras pressmeddelande om radhusprojektet

För mer information ta gärna kontakt med:

Erik Goverde, 010 26 410 12, erik.goverde@klarabyggsystem.se

Lars Guttorp, 010 26 410 11, lars.guttorp@klarabyggsystem.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Båstadföretaget Klara Byggsystem är ett företag inom GreenTech som arbetar för att effektivisera byggandet genom att utveckla klimatsmarta prefabricerade byggelement, just nu med fokus på sin nyskapande och hållbara grundläggningPrecisionsgrunden.

Kontakter

Erik Goverde

Erik Goverde

Innovation & Teknik 0723334595
Lars Guttorp

Lars Guttorp

Presskontakt VD 0709920708

Relaterat innehåll

Klara Byggsystem ger ett mer effektivt och hållbart byggande

Båstadföretaget Klara Byggsystem (Klara 500/1 AB) är ett företag inom GreenTech som arbetar för att effektivisera byggandet genom att utveckla klimatsmarta prefabricerade byggelement. Företaget fokuserar under 2021 på sin nyskapande och hållbara grundläggning Precisionsgrunden.

Klara Byggsystem
Båstad Företagsby - Ängelholmsvägen 263
269 42 Båstad
Sverige