Pressmeddelande -

Lokala grupper ska driva på klimatomställningen i Sveriges kommuner

Ett antal organisationer inom nätverket KlimatSverige startar det nya året med en kampanj fram till valet 2018 med målet att göra Sveriges kommuner fossilfria och hållbara till 2030. Initiativet kommer i en tid när den globala medeltemperaturen slagit rekord tre år i rad, samtidigt som flygresor och nybilsförsäljning ökar i Sverige.

- Nu måste vi medborgare bidra till att omställningspolitiken ökar takten. Därför lanserar vi klimatvalet, berättar Jonas Bane, talesperson för Klimataktion, en av de organisationer som står bakom uppropet.

Kampanjen vill stimulera och lyfta fram lokala medborgarförslag och kreativa projekt som drivs av föreningar, lokala företagare, och omställningsgrupper runt om i landets kommuner.

- Vi ser många positiva tecken. Priset på fossilfri el sjunker och människor står upp för hållbara alternativ. Men takten och ambitionerna behöver öka. Vi vill att varje by, stadsdel och kommun ska gå i täten för ett fossilfritt och hållbart Sverige, fortsätter Jonas Bane,

Kampanjen kallas klimatvalet därför att den siktar mot valåret 2018, då flera organisationer gått samman om att genomföra en folkets klimatriksdag i maj i Stockholm.

- Politikerna vill minska landets utsläpp med 85 procent fram till 2045. Det räcker inte för att Sverige på ett rättvist sätt ska bidra till att nå de globala klimatmålen. Därför behöver vi driva på underifrån, menar Andrea Söderblom-Tay, ordförande i Jordens Vänner som också står bakom initiativet.

Kampanjen uppmuntrar lokalavdelningar och enskilda att samarbeta för att ta fram lokala medborgarförslag och idéer som ger gröna jobb, ökar livskvaliteten och gör oss oberoende av fossila bränslen. Grupperna ska driva lokala kampanjer och ordna politiska debatter fram till valet 2018.

- Tillsammans vill vi se till att klimaträttvisa och hållbarhet blir nyckelfrågor under valåret 2018. Det är nödvändigt därför att världen har väldigt kort tid på sig för att ställa om till ett samhälle som inte leder till klimatkaos, säger Anna Nylander, ordförande för Latinamerikagrupperna.

Läs mer om Klimatvalet för ett fossilfritt hållbart Sverige 2030 på http://klimatsverige.se/klimatvalet/

Lokala grupper kan registrera sin medverkan via KlimatSveriges hemsida.

Läs mer om Klimatriksdag 2018 på http://klimatriksdagen.se/

Bakom uppropet KLIMATVALET står hittills Klimataktion, Jordens Vänner, Nätverket Gemensam Välfärd, Latinamerikagrupperna, PUSH Sverige, Fossil Free Sverige, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen, Skiftet – demokrati i rörelse, Färnebo Folkhögskola

Kontakt:

Torbjörn Vennström
0708-19 72 05
tv@tvennstrom.se

Pontus Björkman
0737-71 18 50
pontus.bjorkman@latinamerikagrupperna.se

Ämnen

  • Klimatfrågor

Om Klimataktion
Klimataktion är en folkrörelse för oss som vill börja ta vårt ansvar för att rädda planeten nu. Klimataktion står öppna för alla som kan ställa sig bakom vår plattform, oavsett utgångspunkter och politiska, religiösa eller andra hemvister.
Läs mer: http://klimataktion.se

Presskontakt