Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hela kommunlistan – så är takten i elbilsomställningen

Sundbyberg, Danderyd, Lund, Norsjö och Robertsfors håller högst takt i elbilsomställningen, medan Tomelilla, Strömsund, Hagfors, Hällefors och Sorsele får bottenplaceringar. Det visar en ny analys av andelen nyregistrerade laddbara bilar i landets kommuner för åren 2015–2022. Bakom analysen står Klimatkollen, 2030-sekretariatet och Power Circle.

– Medborgarna har rätt att få koll på hur det går med klimatet i sin kommun. Därför tar vi nu tempen på några av de viktigaste omställningarna för att vi ska klara Parisavtalet. Vi börjar med utsläppen från trafiken och skiftet från fossilbil till laddbil. Med fakta på bordet vill vi bidra till ökad press på beslutsfattare att göra mer, säger Frida Berry Eklund, medgrundare till Klimatbyrån.

Rankningen av landets kommuner är baserad på ökningstakten av andelen nya laddbara bilar (elbilar och laddhybrider). Underlaget är statistik från Trafikanalys om nyregistrerade personbilar per kommun för åren 2015–2022.

– För att inte bomma transportsektorns klimatmål behöver kommunerna bättre verktyg, som att få bestämma parkeringsreglerna för sin gatumark. Dessutom bör stödet till kommunerna stärkas, så att hela landet kan vara en del av omställningen, säger Mattias Goldmann, grundare av 2030-sekretariatet.

Att snabbt öka andelen laddbara bilar har en potential att minska utsläppen från personbilstransporter med 3,3 miljoner ton till år 2030 och 5,5 miljoner ton till år 2045 enligt Klimatpolitiska rådet.

– Andelen fossildrivna bilar som rullar på våra vägar måste snabbt minska samtidigt som elektrifieringen behöver accelerera. Mer måste göras på alla nivåer för att stötta omställningen, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle.

Utsläppen från personbilar som går på bensin och diesel står för 20 procent av Sveriges totala utsläpp (9,6 av 48 miljoner ton). I 104 av landets kommuner står transporter för över hälften av klimatutsläppen.


För mer information, kontakta gärna:

Frida Berry Eklund, medgrundare, Klimatkollen,
frida@klimatkollen.se, 073-620 08 13

Mattias Goldmann, grundare, 2030-sekretariatet,
mattias.goldmann@2030sekretariatet.se

Johanna Lakso, vd, Power Circle,
johanna.lakso@powercircle.org, telefon: 070 898 32 08

Ökningstakt andel nyregistrerade laddbara bilar 2015–2022 (procentenheter/år)

Topp 5 kommuner
1. Sundbyberg 11,3
2. Danderyd 10,5
3. Lund 10,4
4. Norsjö 10,2
5. Robertsfors 10,1

Botten 5 kommuner
286. Tomelilla 2,9
287. Strömsund 2,4
288. Hagfors 2,4
289. Hällefors 2,3
290. Sorsele 1,8

Hela listan här klimatkollen.se/elbilarna


Analys – det visar statistiken

Klimatkollens analys belyser omställningstakten, genom att visa ökningen av andelen nyregistrerade laddbara personbilar sedan 2015 (då Parisavtalet skrevs på) till 2022. Datakälla är Trafikanalys statistik om nyregistrerade personbilar per kommun och år.

För det första: Den nationella klimatbonusen har haft en väldigt stor betydelse. I samtliga 290 kommuner ökade andelen laddbilar mycket snabbt när bonusen infördes. För kommunerna sammantaget var andelen nyregistrerade laddbilar i genomsnitt bara runt tre procent under åren 2015–2018, men nästan 30 procent 2019–2022. Att detta historiska samband har bäring också framåt, syns på nybilsregistreringen för mars 2023 där elbilsandelen på 41,6% hålls uppe av företagsmarknaden.

För det andra: Omställningen riskerar att bromsa in, när den borde gasa. I laddbara bilar finns en befintlig teknik med potential att minska Sveriges trafikutsläpp med miljontals ton. Ökningstakten för andelen nyregistrerade laddbilar i Sverige är sju procentenheter per år sedan 2015. Som jämförelse utgjorde elbilar hela 79,3 procent av nybilsförsäljningen i Norge i fjol, medan samma siffra för laddbara bilar i Sverige är 50 procent.

För det tredje: Inkomst är en viktig förklaringsfaktor för ökningstakten. Sundbyberg och Danderyd ligger i topp, med 11 respektive 10 procentenheter per år, medan många kommuner med lägre genomsnittliga inkomster ligger under fem procentenheter.


Mer information

Under 2023 presenterar Klimatkollen och samarbetspartners, med stöd av Postkodstiftelsen, nyckeltal om klimatomställningen i kommunerna. Vi utgår ifrån de största utsläppskällorna och delomställningar med stor potential att minska utsläppen, enligt Klimatpolitiska rådets, Naturvårdsverkets och Energimyndighetens analysverktyg Panorama.

Persontransporter är den största utsläppssektorn inom transporter, som i sin tur står för en tredjedel av Sveriges utsläpp. En stor potential för minskning av utsläppen från persontransporter finns i övergången från bensin- och dieselbilar till laddbara bilar.

Exempel på områden där kommunerna kan påskynda övergången till laddbilar: ställa om den egna bilparken, anordna laddställen på offentliga parkeringsplatser, ställa krav i upphandling av fordon och transporter, införa utsläppsfria zoner i städer och jobba med beteendeförändrande kampanjer.

Ämnen

Kategorier


Om Klimatkollen
Klimatkollen.se presenterar klimatdata för alla 290 kommuner. Syftet är att visualisera fakta på ett enkelt och tilltalande sätt och därmed bidra till fler engagerade medborgare, en mer faktabaserad klimatdebatt och åtgärder som minskar utsläppen i linje med Parisavtalet. Klimatkollen drivs av Klimatbyrån ideell förening.

Om 2030-sekretariatet
2030-sekretariatet är Sveriges nationella sekretariat för omställningen till fossilfria transporter och resor. Vi bildades samtidigt som 2030-målet antogs för att stötta politiker, näringsliv och resenärer i omställningen. Med över 60 partners arbetar vi brett med alla delar av transportsektorns omställning, från drivmedel till fordon och beteende.

Om Power Circle
Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.

Kontakter

Frida Berry Eklund

Frida Berry Eklund

Presskontakt 073-620 08 13
Ola Spännar

Ola Spännar

Presskontakt 070-7107414

Klimatbyrån ideell förening driver Klimatkollen.se

Klimatkollen är en medborgarplattform för klimatintresserade, som tillgängliggör och visualiserar klimatdata och bygger stöd för minskade utsläpp i linje med Parisavtalet.

Klimatbyrån
Stockholm
Sverige