Pressmeddelande -

Svenskt mästerskap i klimat

Idag börjar den unika webbaserade kunskapstävlingen, Klimatjakten®. Tävlingen går ut på att deltagarna förstår och jobbar med åtgärderna som skonar klimatet, sparar energi, och kan samarbeta bra. Alla Sveriges företag och kommuner är inbjudna att delta.

Partners till tävlingen Klimatjakten är idag Tillväxtverket och IL Recycling. Genom Klimatjakten bidrar grundarna och partners till att företag och kommuner går från ord till handling med klimatfrågorna.

– Hållbar tillväxt i hela landet är en hjärtefråga för oss. Det innebär ett samhälle som går framåt, samtidigt som mänskliga resurser utvecklas och ekologiska värden bevaras, säger Christina Lugnet, Generaldirektör för Tillväxtverket, en partner till Klimatjakten. Klimatfrågan är en viktig del av detta, liksom miljö i stort samt ekonomisk och social hållbarhet.

– Varje dag i snart 60 år har våra återvinningstjänster givit vinster för både kunder och miljön. Tillsammans har vi bidragit till en mer hållbar resurshantering med positiva klimateffekter, berättar Kerstin Anderson, vice VD på IL Recycling. Klimatjakten är ett bra sätt att öka engagemanget och kunskapen kring vad var och en kan göra för att bidra till hållbar utveckling.

Syftet med hela tävlingen är att gå från ord till handling i Klimatfrågan. Under Klimatjakten varvas praktiska, konkreta klimat- och energiåtgärder med aktuella kunskapsfrågor. Varje deltagare får under ”Uppladdningen” tillgång till en egen webbsida för att öva på åtgärder och kunskaper. Det blir ett personligt sätt att förbereda sig för själva lagtävlingen, ”Jakten”.

Martin Hedberg, TV-meteorolog och klimatexpert, kommenterar sitt engagemang i Klimatjakten:

– Det behövs ett komplement till all information om klimatproblemet som finns tillgänglig – något som är lustfyllt och som gör att individer kan ta till sig frågeställningarna på sina egna villkor. Det gör Klimatjakten, och det är därför som jag vill bidra.

I Klimatjaktens nätverk finns, utöver Martin Hedberg, flera namnkunniga personer som stödjer projektet med sin kompetens; Jessica Cederberg Wodmar, expert klimatkommunikation och författare till Klimatkoden, Örjan Lönngren, sakkunnig på miljöförvaltningen Stockholms Stad, Håkan Nordin, författare och expert på Grön-IT, och Markus Robért, disputerad teknisk fysiker och expert på kopplingen mellan klimat och resande.

Faktaruta:

  • Klimatjakten är en webbaserad kunskapstävling kring åtgärder för att spara energi och skona klimatet – anmälan till deltagande börjar idag!
  • ”Uppladdningen” till tävlingen bygger på övning - att gå från ord till handling
  • Själva tävlingen – ”Jakten” – består av kunskapsfrågor och problemlösning under fyra intensiva timmar
  • Klimatjakten har final i november 2010 och är årligen återkommande
  • Klimatjakten är ett privat initiativ och är politiskt- och branschoberoende

För bildmaterial och mer information se www.klimatjakten.se eller kontakta Birgitta Erlandsson på Klimatjakten, mobil: 070 761 358263, E-post: birgitta@klimatjakten.se

 

Information och kontaktuppgifter:

Klimatjakten (www.klimatjakten.se) – är ett politisk- och branschoberoende initiativ som syftar till att gå från ord till handling i klimatfrågan. Klimatjakten vill skapa handlingskraft och engagemang genom att lyfta fram kunskap och åtgärder i tävlingsform och genom webbtekniken kunna erbjuda deltagande till alla företag och organisationer i hela Sverige.

Klimatjakten består av tre olika moment för deltagarna: enskilda aktuella frågor i “Barometern“ som redovisas på riksnivå, träning med kunskaps- och åtgärdsuppgifter i “Uppladdningen“, och själva tävlingen - “Jakten“. Deltagarna får tillgång första Barometerfrågan och till Uppladdningen i juni och Jakten går av stapeln i november 2010. Klimatjakten är ett årligen återkommande mästerskap.  

 För ytterligare information om Klimatjakten, kontakta:

Birgitta Erlandsson, mobil: 070 761358263, e-post: birgitta@klimatjakten.se

Michael Hallgren, mobil: 070 5423458, e-post: michael@klimatjakten.se

Mats Segerström, mobil: 070 2671409, e-post: mats@klimatjakten.se

Henrik Fors, mobil: 070 5423457, e-post: henrik@klimatjakten.se

Tillväxtverket (www.tillvaxtverket.se) arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet.

För ytterligare information om Tillväxtverket, kontakta:

Cecilia Werner Kastenson, Kommunikationsansvarig, 08-681 91 20, e-post
cecilia.werner@tillvaxtverket.se

IL Recyclingkoncernen (www.ilrecycling.com) erbjuder rikstäckande helhetslösningar inom återvinning, avfallshantering och säkerhetsmakulering.

För ytterligare information om IL Recycling, kontakta:

Kerstin Anderson, Vice VD, 08-671 27 00, e-post: kerstin.anderson@ilrecycling.com

 

Martin Hedberg (www.swc.se) är meteorolog och klimatexpert och arbetar med att öka kunskapen kring klimatrelaterade frågor genom utbildningar och att göra resultat från forskning tillgänglig för allmänheten och beslutsfattare.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Hedberg, mobil: 070 6010405, e-post: martin.hedberg@swc.se

Ämnen

  • Utbildning

Klimatjakten (www.klimatjakten.se) – är ett politisk- och branschoberoende initiativ som syftar till att gå från ord till handling i klimatfrågan. Klimatjakten vill skapa handlingskraft och engagemang genom att lyfta fram kunskap och åtgärder i tävlingsform och genom webbtekniken kunna erbjuda deltagande till alla företag och organisationer i hela Sverige.

Klimatjakten består av tre olika moment för deltagarna: enskilda aktuella frågor i “Barometern“ som redovisas på riksnivå, träning med kunskaps- och åtgärdsuppgifter i “Uppladdningen“, och själva tävlingen - “Jakten“. Deltagarna får tillgång till första Barometerfrågan och Uppladdningen i juni och Jakten går av stapeln i november 2010. Klimatjakten är ett årligen återkommande mästerskap.  

Kontakter

Birgitta Erlandsson

Presskontakt Ansvarig Klimatjakten 0761358263