Gå direkt till innehåll
Vy från Panorama
Vy från Panorama

Pressmeddelande -

Påminnelse! Pressinbjudan: Lansering av Panorama – en visualisering av Sveriges klimatomställning

Klimatpolitiska rådet bjuder in till pressträff för att lansera och demonstrera Panorama, ett digitalt samarbetsverktyg som syftar till att visualisera och skynda på klimatomställningen i Sverige. Panorama har utvecklats och drivs tillsammans av Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Idén bakom Panorama kommer från Vattenfall och ClimateView, företaget som utvecklar den molnbaserade tjänsten.

Panorama bygger helt på öppna data. Verktyget kopplar ihop fakta om utsläpp och styrmedel (som exempelvis skatter eller regleringar) med lösningar och information om hur omställningen går inom olika sektorer. Panorama ger snabbt användaren en överblick över nuläget och vad som behöver göras för att nå de svenska klimatmålen. Det kommer att finnas möjlighet för externa aktörer att komma med egna inspel, till exempel behov av styrmedel eller egna åtaganden. De involverade myndigheterna har bildat en särskild redaktion som ansvarar för att innehållet i verktyget hålls uppdaterat. Panorama är en unik plattform för samarbete som kommer att driva utvecklingen framåt.

Medverkande: Klimatpolitiska rådets ordförande Ingrid Bonde samt Andreas Regnell från Vattenfall och Tomer Shalit från ClimateView. Från de tre myndigheterna bakom Panorama medverkar Maja Cederlund, Klimatpolitiska rådet, Jonas Allerup, Naturvårdsverket och Noak Westerberg, Energimyndigheten.

Tid: onsdag 12 juni 2019, klockan 09.00. Frukost finns serverad från klockan 08:30. Pressträffen pågår ca 1 timme. Efteråt finns det möjlighet att prata närmare med experterna och få guidning i hur du kan använda Panorama i ditt arbete.

Plats: Klimatpolitiska rådet, Drottninggatan 89, Stockholm. Lokal: ”Drottninggatan” - på entréplan.

Anmälan: panorama@klimatpolitiskaradet.se

Meddela gärna om du kommer så att vi kan planera antalet frukostmackor!

Kontaktperson för Panorama: Maja Cederlund, projektledare, 076-130 05 78, maja.cederlund@klimatpolitiskaradet.se

Kontaktperson Naturvårdsverket: Jonas Allerup, klimatanalytiker, 010-698 11 20,
jonas.allerup@naturvardsverket.se

Kontaktperson Energimyndigheten: Noak Westerberg, handläggare, 016-544 24 37, noak.westerberg@energimyndigheten.se

Ämnen

Kategorier


Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan med uppdraget att utvärdera om regeringens samlade politik leder till att målen i det klimatpolitiska ramverket nås. Förutom att vi ska utvärdera regeringens politik, ska vi även utvärdera de kunskapsunderlag och modeller den bygger på. Vi ska dessutom bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Klimatpolitiska rådet
Drottninggatan 89
Box 1206, 111 82 Stockholm
Sverige