Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressträff: Klimatpolitiska rådets rapport 2020

Klimatpolitiska rådet bjuder in till en pressträff för att presentera sin årliga rapport. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens klimatpolitiska handlingsplan och dess samlade politik.

Den 17 december 2019 överlämnade regeringen den första fyraåriga klimatpolitiska handlingsplanen till riksdagen, enligt klimatlagens krav. Handlingsplanen beskriver hur regeringen under mandatperioden avser att arbeta för att Sverige ska nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Klimatpolitiska rådet presenterar sin bedömning av den klimatpolitiska handlingsplanen i en rapport som offentliggörs vid en pressträff och ett efterföljande seminarium den 12 mars. I rapporten bedömer rådet om handlingsplanen räcker för att Sverige ska kunna nå klimatmålen och kommenterar regeringens samlade politik. 

Rådets ordförande Ingrid Bonde samt vice ordförande Johan Kuylenstierna medverkar vid pressträffen. Hela rådet finns tillgängligt för kommentarer. 

Tid: torsdag 12 mars 2020, klockan 10.00
Plats: IVA Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm
Webbsändning: www.klimatpolitiskaradet.se

Rapporten överlämnas sedan till miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan vid ett seminarium klockan 13.00-15.00.

Rapporten finns tillgänglig från 09.45 på IVA och publiceras i samband med pressträffen på klimatpolitiskaradet.se där det också går att följa pressträffen och seminariet via webbsändning. 

För att minska risken för ytterligare smittspridning av coronavirus rekommenderar vi dig som de senaste 14 dagarna har vistats i områden där smittspridning är allmän att delta via webbsändning. Vi hänvisar till www.folkhälsomyndigheten.se om du är osäker på vilka områden som berörs. Vi tackar på förhand för din förståelse.

Kontaktpersoner för rapporten: 

Ola Alterå, kanslichef, 073-397 33 88, ola.altera@klimatpolitiskaradet.se

Eva Mineur, utredare, 070-278 57 17, eva.mineur@klimatpolitiskaradet.se

Kontaktperson för pressträffen och seminariet:

Anna Volckerts, kommunikatör, 073-030 63 33, anna.volckerts@formas.se

Ämnen

Kategorier


Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan med uppdrag att utvärdera om regeringens samlade politik leder till att klimatmålen uppnås. Det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. I vårt uppdrag ingår också att bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Klimatpolitiska rådet
Drottninggatan 89
Box 1206, 111 82 Stockholm
Sverige