Gå direkt till innehåll
Bilder på våra paneldeltagare
Bilder på våra paneldeltagare

Nyhet -

Ett hållbart klimatsmart jordbruk - Paneldeltagare

Den 23 maj anordnar Klimatriksdagen ett digitalt seminarium om ett hållbart och klimatsmart jordbruk. Det är den femte delen i Klimatriksdagens seminarieserie under våren 2020 och är en del i arbetet med att ta fram en akutplan för klimatet.

Sex kunniga panelister kommer att delta under seminariet. Här nedanför ger vi en kort presentation av dem.

Jenny Jewert är naturvårdsbiolog och jordbruksexpert på WWF. Hon har tidigare erfarenhet som miljö- och vetenskapsjournalist. Jenny bor på gård i Uppland med nötkreatur och får.

Jon Orvendal är utbildad agronom och har jobbat med växtodlingsrådgivning till lantbruk sedan 2007. De senaste åren nästan uteslutande till ekologisk odling och där med en ökande inriktning mot mer regenerativa odlingsmetoder. Efter att ha haft ett kortare vikariat på Hushållninssällskapet så spenderades 11 år på VäxtRåd som är Lantmännens rådgivningsorganisation i Mellansverige. Sedan 2018 jobbar Jon i egen regi och delar tiden mellan rådgivning till lantbrukare, odlingssupport åt företaget Nordisk Råvara samt det egna jordbruket som ligger utanför Heby på gränsen mellan Uppsala- och Västmanlands län.

Jens Berggren är hållbarhetsexpert på LRF och har över 20 års erfarenhet från att ha arbetat med breda hållbarhetsfrågor internationellt inom områden som klimat, vatten, lantbruk, antikorruption, biologisk mångfald och miljöförvaltning för Sida, UD, Transparency International och SIWI. Med examina i agronomi och teknik ansvarar han nu för framtagandet av en hållbarhetsstrategi för Sveriges gröna näringar.

Gunnar Rundgren har arbetat med de flesta sidor av ekologiskt jordbruk. 1977 startade han Torfolk Gård, som var banbrytande inom ekologisk odling och livsmedelsförädling. Gunnar var med och grundade KRAV och under perioden 1996-2012 arbetade han med global utveckling av ekologiskt lantbruk där han lett projekt med olika FN-organ, Världsbanken och Sida som uppdragsgivare. Utöver detta utför han konsultuppdrag och föreläser för ideella organisationer, företag och offentlig sektor. Du kan läsa Gunnars blogg här

Jan Eksvärd har de senaste 10 åren jobbat med hållbar matproduktion åt LRF. Fokus har legat på klimatfrågor och kretslopp av växtnäring. Han har deltagit i beredningsgrupper för forskningsprojekt åt Formas, Vinnova, Stiftelsen Lantbruksforskning och EIP-agri för Jordbruksverket, Kemikalieinspektionens Insynsråd och sitter i två gårdars styrelser. Jan har representerat LRF bl a i statliga utredningar om GMO och Hållbar slamhantering.

Artur Granstedt är en av Sveriges tidigare pionjärer inom biodynamiskt och ekologiskt jordbruk och har varit verksam sedan slutet av 1960-talet. Artur är agronomie doktor i växtodlingslära och har förenat forskning med konkret lantbruksrådgivning riktad till jordbrukare och odlingsrådgivare. Under åren 2000 - 2010 var Artur ansvarig koordinator för det av honom initierade s. k. BERAS-projektet (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society), ett delvis EU-finansierat projekt där Sverige deltog tillsammans med åtta länder runt Östersjön.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Jonas Bane

Jonas Bane

Presskontakt Ordförande 0707 36 69 32

Relaterade nyheter

Vi lyfter klimatpolitiken!

Klimatriksdagen är en grundmurat självständig, folkförankrad och partipolitiskt oberoende organisation som vill lyfta upp klimatfrågan till den framträdande politiska roll den behöver ha i vår samtid.

Vi jobbar för att nå våra mål genom seminarier, debatter, analyser och opinionsbildning – och allt utgår från det som är vårt demokratiska fundament: folkriksdagen.