Gå direkt till innehåll
Nu öppnar motionsperioden inför Klimatriksdag 2022!
Nu öppnar motionsperioden inför Klimatriksdag 2022!

Pressmeddelande -

De lyfter folkets röst för en kraftfull klimatpolitik!

Nu öppnar motionsperioden inför Klimatriksdag 2022 - den här gången med fokus på Människan i omställningen. Inför riksdagsvalet 2022 behöver våra politiker skarpa åtgärdsförslag kring hur politiken kan verka för att skapa acceptans för en modig klimatpolitik.     

                                                                                              
“Klimatriksdag 2022 kommer lyfta blicken från de tekniska frågorna och fokusera på social hållbarhet och på hur vi kan skapa acceptans, motivation och engagemang för klimatomställningen” säger Jonas Bane, ordförande för Klimatriksdagen. “Inför förra Klimatriksdagen fick vi in runt 250 motioner och vår förhoppning är att årets tema ska skapa samma engagemang” fortsätter han.

Den som vill kan nu skicka in en motion till Klimatriksdagen och bidra till de åtgärdsförslag som kommer överlämnas till samtliga riksdagspartier på Klimatriksdag 2022 i april nästa år. Vilka politiska åtgärder krävs för att omställningen ska bli rättvis, jämlik och jämställd? Vilka incitament behövs för involvera och dra nytta av aktörer från olika branscher och sektorer? Hur kan politiken underlätta skapandet av hållbara jobb? Det är några exempel på frågor Klimatriksdagen tror att våra politiker behöver svar på - svar som de tror att du som engagerad medborgare kan bidra med.

“Det känns fantastiskt att den demokratiska processen inför Klimatriksdag 2022 nu är igång! Vår förhoppning är att 2022 års fokus på människan i omställningen kommer locka nya grupper av människor till engagemang i klimatfrågan” säger Britta Ahlström, projektledare för Klimatriksdag 2022 och aktiv i Klimatriksdagens motionsgrupp. “Vi ser fram emot att få in motioner från lärare, psykologer, fackföreningar, ideella organisationer inom jämställdhet och mänskliga rättigheter, och många andra.”

Motionsperioden börjar den 1 september och avslutas den 30 oktober. Vem som helst får skriva och lämna in en motion, ensam eller tillsammans med andra, individer såväl som grupper eller föreningar. Klimatriksdag 2022 går av stapeln 1-3 april nästa år, på Kulturhuset i Stockholm.

Presskontakt: 

Britta Ahlström, projektledare, 0760-15 83 87, britta.ahlstrom@klimatriksdagen.se
Jonas Bane, ordförande, 070-736 69 32, jonas.bane@klimatriksdagen.se

Ämnen

Kategorier

Vi lyfter klimatpolitiken!

Klimatriksdagen är en grundmurat självständig, folkförankrad och partipolitiskt oberoende organisation som vill lyfta upp klimatfrågan till den framträdande politiska roll den behöver ha i vår samtid.

Vi jobbar för att nå våra mål genom seminarier, debatter, analyser och opinionsbildning – och allt utgår från det som är vårt demokratiska fundament: folkriksdagen.

Klimatriksdagen