Gå direkt till innehåll
Klimatriksdagens Akutplan för klimatet går ut på remiss!

Pressmeddelande -

Klimatriksdagens Akutplan för klimatet går ut på remiss!

Sedan hösten 2019 har Klimatriksdagen jobbat intensivt med förberedelserna för att ta fram en akutplan för Sveriges klimatpolitik i närtid.

Den framtagna planen skickas nu ut på remiss till alla medlemmar, viktiga samarbetsorganisationer och experter som Klimatriksdagen samverkat med. Akutplanen riktar sig främst till regering och riksdag och visar på möjligheterna som finns för att hejda klimatförändringen.

"Vi har tagit fram den här planen därför att svensk klimatpolitik, trots höga ambitioner, fortfarande saknar konkret politik som gör att vi ens klarar våra klimatmål, än mindre når upp till det som Parisavtalet kräver", säger Jonas Bane, ordförande i Klimatriksdagen.

Klimatpolitiska rådet konstaterade i sin rapport från i våras att regeringens klimatpolitiska handlingsplan inte uppfyller lagens kriterier för vad handlingsplanen ska innehålla. "Det har gått 5 år sedan Parisavtalets förhandlingar och ännu har Sverige inte ens en föreslagen politik som går i linje med det. Därför lyfter vi nu ett stort antal förslag, vissa väldebatterade och utredda, andra helt nya med spännande potential," fortsätter Jonas Bane.

Efter remissrundan kommer alla remisssvar att bearbetas, varefter den färdiga planen kommer att presenteras för riksdagspartierna i höst. En intervjuserie planeras där samtliga partier frågas ut om planen och vad de är beredd att göra för att få fart på klimatomställningen.

Du kan läsa remissutgåvan här!

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll

Relaterade event

Vi lyfter klimatpolitiken!

Klimatriksdagen är en grundmurat självständig, folkförankrad och partipolitiskt oberoende organisation som vill lyfta upp klimatfrågan till den framträdande politiska roll den behöver ha i vår samtid.

Vi jobbar för att nå våra mål genom seminarier, debatter, analyser och opinionsbildning – och allt utgår från det som är vårt demokratiska fundament: folkriksdagen.

Klimatriksdagen