Gå direkt till innehåll
Nytt grepp när partierna möts i klimatpolitisk EU-debatt

Pressmeddelande -

Nytt grepp när partierna möts i klimatpolitisk EU-debatt

Under onsdagens klimatpolitiska debatt kommer klimatexperterna Staffan Laestadius och Kimberly Nicholas bedöma huruvida partiernas löften och ambitioner räcker för att leverera enligt Parisavtalet. Därefter tar sig komikerna Özz Nûjen, Sandra Ilar, Jonas Strandberg och Svea Sigmond an vår tids ödesfråga, med humorn som verktyg.

Den 26 maj går Sverige till EU-parlamentsval. Klimatkrisen och behovet av en akutplan för klimatomställning av EU bör stå högst upp på agendan för EU-parlamentets kommande fem år. Under nästa mandatperiod måste EU vässa sina mål och genomföra åtgärder som gör att vi snabbare når den omställning som samtliga medlemsländer står inför.

Debatten, som Klimatriksdagen och EU-kommissionens representation i Sverige står bakom, är den avslutande delen i Klimatriksdagens EU-satsning under våren.

- Vårens aktiviteter har handlat om att skapa engagemang och bidra till att EU-valet blir ett val för klimatet. Målet är att fler ska använda sin demokratiska möjlighet och känna att våra röster gör skillnad i den här frågan, berättar Karin Sundby, ordförande i Klimatriksdagen.

Inför riksdagsvalet 2018 ordnade Klimatriksdagen en folkets Klimatriksdag där 12 motioner, bland 250 inlämnade förslag, röstades fram och överlämnades till politikerna. Dessa 12 klimatförslag utgör grunden till ett “Call For Action” som lämnats över till EU-kandidaterna.

- Vårt Call for action ligger till grund för onsdagens debatt; här tar vi chansen att bedöma hur partierna ställer sig till Klimatriksdagens krav på de kandidater som ställer upp i valet till EU-parlamentet, säger Gerd Johnsson-Latham som har ansvarat för skrivelsen.

Den medverkande expertpanelen kommer bedöma politikernas svar, och i vilken mån partierna kan uppfylla de krav som ställs genom Parisavtalet.

Att öka valdeltagande och skapa engagemang hos allmänheten är viktiga uppgifter för EU-kommissionens representation i Sverige och även här ser man att klimatet är en viktig fråga för väljarna.

- Vi ser att klimatet är en av de frågor som många väljare sätter främst inför EU-valet, därför känns det extra relevant att genomföra den här debatten nu, säger Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU kommissionen i Sverige

Kvällen avslutas med en exklusiv stand-up med artisten Özz Nûjen tillsammans med tre av Sveriges hetaste komiker. Går det att skoja om den mest brännande frågan, klimathotet? Så klart det går! När miljöhotet och klimatångesten är som störst så kan humorn och skrattet vara det mest förlösande.

Medverkande partirepresentanter

Gita Nabavi (Fi) Malin Björk (V) Pär Holmgren (MP)

Jytte Guteland (S) Gustav Hemming (C) Karin Karlsbro (L)

Liza-Maria Norlin (KD) Christofer Fjellner (M) Martin Kinnunen (SD)

Experterna

Kimberly Nicholas - forskare på LUCSUS, Lunds universitet, expert på klimatförändringar och livsstilsval inkl. transporter, mat och konsumtion

Staffan Laestadius - professor emeritus industriell utveckling KTH, ordförande Global Utmanings klimatråd, författare

Moderatorerna

Catarina Rolfsdotter-Jansson - Föreläsare, författare, talesperson Föräldravrålet

Lina Arvidsson - Representant för Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue och LSU Sveriges ungdomsorganisationer

Artisterna

Özz Nûjen • Sandra Ilar • Jonas Strandberg • Svea Sigmond


Program:

18.00 – 19.40

Politikerutfrågning och debatt med tema klimatet. Expertpanelen avslutar och kommenterar partiernas svar.

19.45 – 20.30

Stå upp för klimatet – premiär! Özz Nûjen tillsammans med Sandra Ilar, Jonas Strandberg och Svea Sigmond.

Datum: Onsdag 15 maj kl. 18.00-20.30.

Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, lokal Bankettsalen.

Förmingel och förtäring kl. 17.30.

Anmäl dig påhttps://europa.eu/!bh69dN


Presskontakt:

Linnea Steen – linnea.steen@klimatriksdagen.se 073-426 54 63.

Ämnen

Kategorier


Föreningen Klimatriksdagen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars ändamål är att klimatfrågan ska få en central roll i den svenska valrörelsen och debatten. I september i år är det val i Sverige och då kommer det säkert att lovas trygghet, jobb och stark ekonomi. Men i längden funkar sådana löften bara om vi har en planet som mår bra och kan försörja oss.

Därför tycker vi att vartenda parti borde ha klimatet som en huvudfråga. 

Vi lyfter klimatpolitiken!

Klimatriksdagen är en grundmurat självständig, folkförankrad och partipolitiskt oberoende organisation som vill lyfta upp klimatfrågan till den framträdande politiska roll den behöver ha i vår samtid.

Vi jobbar för att nå våra mål genom seminarier, debatter, analyser och opinionsbildning – och allt utgår från det som är vårt demokratiska fundament: folkriksdagen.

Klimatriksdagen