Gå direkt till innehåll
Trafikverkets inriktningsunderlag missar klimatmålen!

Pressmeddelande -

Trafikverkets inriktningsunderlag missar klimatmålen!

Trafikverkets planering för framtida infrastruktur är inte linje med den klimatpolitik Sverige har för avsikt att föra. Om de politiska målen om 70% sänkta utsläpp i transportsektorn till 2030 ska vara realistiska måste planeringen utgå från ett minskat trafikarbete och verka för att det ska kunna ske. 

Dessutom måste vi snarast fasa ut förbränningsmotorer och därför också i större grad erbjuda alternativ genom utbyggnad av kollektivtrafik, järnvägsnät och laddinfrastruktur.

I vårt svar på Trafikverkets plandokument berör vi även fördelningsfrågor, digitaliseringens förbisedda möjligheter och trafikplanering ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta och mycket mer måste in i den förda planeringen, tillsammans med en harmonisering av planen med liggande klimatmål. 

Ett holistiskt grepp måste tas, ju tidigare desto bättre.

Läs Klimatriksdagens remisssvar i sin helhet här. 

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll

Vi lyfter klimatpolitiken!

Klimatriksdagen är en grundmurat självständig, folkförankrad och partipolitiskt oberoende organisation som vill lyfta upp klimatfrågan till den framträdande politiska roll den behöver ha i vår samtid.

Vi jobbar för att nå våra mål genom seminarier, debatter, analyser och opinionsbildning – och allt utgår från det som är vårt demokratiska fundament: folkriksdagen.

Klimatriksdagen