Pressmeddelande -

Aktivister från Fridays For Future gör aktion med kottar utanför riksdagen för att belysa Sveriges ohållbara skogsbruk

Ungdomar över hela landet organiserar fredag den 24 september manifestationer som del av den globala klimatstrejk som utlysts av Fridays For Future. Protesterna sker under parollen #UprootTheSystem i syfte att belysa kopplingen mellan klimatkrisen och sociala kriser. Demonstranternas budskap är att faktisk klimaträttvisa enbart kan uppnås genom fundamental systemförändring.

Aktivister från Friday For Future Stockholm kommer vara på Tage Erlanders plats utanför riksdagen mellan kl 8-15 (som varje fredag). Under dagen kommer de skriva #UprootTheSystem med kottar.

#UprootTheSystem är Fridays For Futures internationellt gemensamma hashtag som används för den globala strejken den 24ee september. Över hela världen går ungdomar samman för att kräva intersektionell klimaträttvisa och belysa att klimatkrisen och den ekologiska krisen är starkt kopplade till globala orättvisor. Dessa kriser har samma rötter och förstärker i sin tur varandra.

I Sverige uppmärksammas kopplingen mellan samiska rättigheter och klimatkrisen genom protester mot skövlingen av hänglavsskogar och annan naturskog i Sápmi samt mot plantering av den främmande trädarten contortatall. Aktionen med kottar i Stockholm är ett sätt att symboliskt knyta samman det globala temat om intersektionalitet till Sveriges ohållbara intensiv-skogsbruk. Dagens skogsbruk kränker urfolks rättigheter och är förödande både för klimatet och miljön.

- Kraven för ett nytt hållbart skogsbruk handlar om ett urfolks överlevnad. Vi har funnits här i tusentals år och vår generation ska inte vara den sista. En gång i tiden var det vi urfolk som förvaltade marken, nu är det andra aktörer som förbrukar skogen och vi ser nu hur vår framtid sakta håller på att försvinna. Omvandlingen av naturskog till trädplantage måste upphöra, säger Sara-Elvira Kuhmunen, förbundsordförande Sáminuorra

- Tiden är inne för er att lyssna på oss. Nu står hela planetens mänsklighet vid en brytpunkt. Världen över besitter vi mångtusenårig kunskap om vad markerna tål. Vi vill påminna samhället om hur man brukar naturen utan att förbruka henne. Kalhyggeskvoten i Sápmi är nådd, vill ni lyssna? säger Sofia Jannok artist och renägare i Luokta-Mávas sameby

  Aktionerna syftar till att skapa medvetande bland den stora massan och utgör en uppladdning inför den stora globala klimatstrejken den 22:a oktober.

  Kontakt:
  Eva Kroschel, eva.kroschel@stud.ki.se
  Idun Rudemo, idunrudemo@gmail.com

  s mer:
  Instagram
  Facebook
  https://fridaysforfuture.se/strejker/24-september/

  Ämnen

  • Miljö, energi

  Nätverket KLIMATSVERIGE samlar ett 90-tal föreningar och även enskilda personer som tar klimatforskningens varningar på största allvar. Vi vill att Sverige går före i en snabb och rättvis omställning till ett samhälle som respekterar planetens ekologiska och klimatmässiga gränser. Läs mer om nätverket på www.klimatsverige.se.

  Under hösten 2018 bildades nätverket Fridays For Future med anledning av Greta Thunbergs klimatstrejk. Läs mer här www.fridaysforfuture.org och här www.fridaysforfuture.se.

  Den 15 mars 2019 arrangerades en första Global Strike For Future. Minst 1,8 miljoner unga och stödjande vuxna i över 140 länder manifesterade för klimatet. Hittills har det klimatmanifesterats utanför drygt 150 kommunhus och vid riksdagen i Sverige. Gretas initiativ har inspirerat människor över hela världen att arrangera manifestationer.