Gå direkt till innehåll
Ida Brandt och Sara Hermansson är med i ett projekt där Klippans kommun gör hembesök hos 77-åringar för att samtala kring hälsa, säkerhet och önskemål kring en trygg ålderdom.
Ida Brandt och Sara Hermansson är med i ett projekt där Klippans kommun gör hembesök hos 77-åringar för att samtala kring hälsa, säkerhet och önskemål kring en trygg ålderdom.

Pressmeddelande -

Klippans kommun satsar på uppsökande hembesök

Klippans kommun satsar nu på förebyggande hembesök för alla 77-åringar i kommunen. Detta för att kunna stödja till ett hälsosamt åldrande där syftet är att samtala kring hälsa, säkerhet och önskemål kring en trygg ålderdom.

Kommunen samarbetar med högskolan i Kristianstad i ett gemensamt utvecklingsprojekt som handlar om förebyggande hembesök, PRE-H. Syftet med projektet är att kartlägga äldre personers levnadsförhållanden för att kommunen ska kunna möta äldre personers behov ute i samhället bättre.

Anledningen till att man i projektet valt 77-åringar är att forskningen visar att, för att förebygga ohälsa, kan 77 år vara en passande ålder att erbjuda ett förebyggande hembesök.

Under hembesöket ges information om:

  • Aktiviteter och platser där du kan möta andra
  • Hur du kan träna balans, rörlighet och styrka
  • Hur du kan förebygga skador och fallolyckor
  • Goda matvanor
  • Vart du kan vända dig om du behöver hjälp eller stöd
  • Kommunens tjänster (hemvård, larm, fixartjänst med mera.)

Det ges tillfälle att kontrollera blodtryck och puls.

Ett brev kommer att skickas ut till berörda personer under hela 2024. Hembesöken är gratis och tar ca en timme.

De som kommer arbeta i projektet PRE-H i Klippan heter Sara Hermansson och är specialistundersköterska samt Ida Brandt som är socionom. De är anställda av socialförvaltningens förebyggande enhet.

Ämnen

Regioner


Klippans kommun är en medelstor kommun i nordvästra Skåne. Här bor nästan 18 000 personer, som kallar någon del av vår natursköna kommun för hemma. Klippans kommun består, förutom av centralorten Klippan, av tre större tätorter; Ljungbyhed, Östra Ljungby och Stidsvig. Hela kommunen präglas av den otroligt vackra naturen, och Söderåsens nationalpark lockar varje år tusentals besökare.

Kontakter

Sara Hermansson

Sara Hermansson

Specialistundersköterska
Ida Brandt

Ida Brandt

Socionom

Klippan – en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet.

Klippans kommun är en medelstor kommun i nordvästra Skåne. Här bor nästan 18 000 personer, som kallar någon del av vår natursköna kommun för hemma. Klippans kommun består, förutom av centralorten Klippan, av tre större tätorter; Ljungbyhed, Östra Ljungby och Stidsvig. Hela kommunen präglas av den otroligt vackra naturen, och Söderåsens nationalpark lockar varje år tusentals besökare.
Näringslivet i Klippans kommun har en lång tradition och det fördelaktiga läget med bra kollektivtrafik och närheten till större städer gör kommunen till en populär plats att starta företag.

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12
264 80 Klippan
Sverige