Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: KLYS politikersamtal i Almedalen 2016


Politiker – vad vill DU med konstnärspolitiken?

KLYS bjuder in till samtal i Almedalen med kulturpolitiker från sju partier om konsten, kulturen och kulturskapares villkor.

Med avstamp i konsten leder KLYS ordförande Marika B Lagercrantz ett samtal med tongivande politiker om vilka konkreta åtgärder som behövs för att förbättra kulturskapares arbetssituation och sociala trygghet. Vad vill respektive parti egentligen med konstnärspolitiken?

KLYS kommer också att ta reda på hur kulturpolitikerna ser på regionaliseringen av kulturpolitiken och på den revidering av kultursamverkansmodellen som är på gång. Hur ser politikerna på den nya storregionsindelningen som kommer att föreslås den 30 juni? Vilka effekter för konsten och kulturen ser de med sex regioner, istället för 21 som det är nu?

Ett annat aktuellt ämne som vi kommer att ta upp är vad som kan göras för att det ökande antalet utlandsfödda kulturskapare ska kunna etablera sig på den svenska kulturarbetsmarknaden.

Seminariet är en uppföljning av KLYS konstnärspolitiska konferens Prata om villkoren! som arrangerades i Gävle tidigare i år. Då, liksom nu, kommer konsten att få ta plats.

Vi förväntar oss att få svar på många av våra frågor under KLYS samtal Politiker – vad vill DU med konstnärspolitiken? som äger rum:

Tisdagen den 5 juli kl. 15:00-16:30
Inne i Östersjöns Författar- och Översättarcentrum, Uddens gränd 3, Visby

Medverkande: Gunilla C Carlsson (s), Niclas Malmberg (mp), Rossana Dinamarca (v), Cecilia Magnusson (m), Bengt Eliasson (L), Per Lodenius (c) och Gudrun Schyman (Fi). Samtalet leds av Marika B Lagercrantz, skådespelare/regissör och ordförande i KLYS.


Efter samtalet arrangerar KLYS ett separat kulturskaparmingel där debatten fortsätter mellan politiker, kulturskapare och företrädare för branschen. Begränsat antal platser - särskild anmälan krävs till jessica.lindeberg@klys.se


För mer information:

Ulrica Källén, verksamhetsledare
0733-40 00 33, ulrica.kallen@klys.se

Jessica Lindeberg, koordinator
0709-48 09 63, jessica.lindeberg@klys.se

www.klys.se

Ämnen

Kategorier


KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnamnd) är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 15 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30.000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor.

Kontakter

Ulrica Källén

Ulrica Källén

Presskontakt Verksamhetsledare 073 340 00 33
Karin Inde

Karin Inde

Presskontakt Ordförande 0704 44 72 28

KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor.
www.klys.se

KLYS - Sveriges kulturskapare
Alströmergatan 12, 7 tr
114 47 Stockholm