Pressmeddelande -

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar 280 miljoner kronor på skogsforskning

Satsningen sker inom områdena skogsbiologi, skogsgenetik och skogsproduktion vid Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå och Uppsala universitet samt Science for Life Laboratoriet i Stockholm-Uppsala.

Den svenska skogen har alltid spelat en stor roll inom svensk ekonomi och sysselsättning. Skogen kommer i fortsättningen också vara en central del av den framtida bioekonomin där fler och fler oljebaserade produkter ersätts med produkter som skapats utifrån trädets beståndsdelar.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har sedan tidigare avsatt 525 miljoner kronor till forskning på nya skogsbaserade produkter vid Wallenberg Wood Science Center 2.0 och MAX IV-laboratoriet för perioden 2019-2028. Som ett komplement till detta avsätter nu Stiftelsen inom sin life science-satsning 280 miljoner kronor under samma tidsperiod för forskning inom skogsbiologi, skogsgenetik och skogsproduktion.

– Vi ser ett behov att utveckla grundläggande biologi och teknik som på ett miljövänligt sätt kan öka produktionen i våra skogar och vi hoppas att Stiftelsens satsning på grundforskning inom skogsområdet kan lägga en grund för en sådan utveckling, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Läs mer på SLU:s hemsida

Kontaktpersoner:

Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 08-545 017 80
E-post:kaw@kaw.se

Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 08-545 017 80
E-post: kaw@kaw.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Sedan 1917 har Stiftelsen anslagit drygt 29 miljarder kronor och närmare 2 miljarder kronor har de senaste åren årligen beviljats excellent forskning och utbildning, vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa. 

The Knut and Alice Wallenberg Foundation was established in 1917. The Foundation’s aim is to benefit Sweden by supporting Swedish basic research and education, mainly in medicine, technology and the natural sciences. This is achieved through grants to excellent researchers and to projects. The Foundation has since its establishment awarded more than SEK 29 billion in grants, of which SEK almost 2 billion yearly in recent years, making the Foundation one of the largest private funders of scientific research in Europe.