Pressmeddelande -

Kod Arkitekter och Svenska Stadsbyggen utvecklar koncept för blandad stadsmiljö

Kod Arkitekter har inlett ett samarbete med Svenska Stadsbyggen kring ett bostadskoncept för en mer blandad stadsmiljö. Genom att låta lägenheter, vårdbostäder och förskola mötas i samma fastighet skapas boendekvaliteter, mänskliga möten och ett rikare stadsliv. Konceptet är aktuellt just nu, bland annat i en byggherredialog i Eskilstuna kommun.

– När nya bostäder byggs är det viktigt att behovet av andra funktioner inte glöms bort. Det här konceptet integrerar både attraktiva bostäder och viktiga service- och omsorgsfunktioner i en och samma lösning, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Ett bostadshus för alla generationer
Konceptet är en vidareutveckling av ett upplägg som Svenska Stadsbyggen arbetat med tidigare. Syftet är att skapa ett blandat boende i stadsmiljö, där kombinationen av lägenheter, vårdbostäder och förskola ger välbehövliga synergieffekter i form av sociala möten och mänskligt liv. En bredd av människor och verksamheter ger en mångfald till kvarteret och leder till möten, trygghet, social stimulans och förståelse mellan människor.

– Det är viktigt att lyfta blicken och se till helhet och långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Med det här konceptet ser vi stora möjligheter att kunna bidra till att skapa miljöer som främjar människors välbefinnande och underlättar kommunikation, rekreation och samvaro, säger Liz Wirdenius, projektutvecklare på Svenska Stadsbyggen.

Gröna värden och gemensamma ytor i centrum
Konceptet har stort fokus på gröna värden och gemensamma ytor. Ett samlingsrum i markplan ger möjligheter till en mångfald av aktiviteter för både vårdboende och förskola, som även samnyttjar byggnadens gård. Gårdsytan bildar ett socialt utomhusrum med möjlighet till rekreation, odling, lek och aktiviteter samtidigt som den ger goda förutsättningar för ekosystemtjänster. Resultatet är en grön plats som främjar hälsa, liv och möten över generationsgränserna.

Med vårdbostäder, förskola och verksamhetslokaler bidrar konceptet även till att tillgodose stadsdelens servicebehov, samtidigt som det ger en långsiktig flexibilitet då lokalerna kan omvandlas om behoven skulle förändras i framtiden.

Ambitionen är att konceptet ska kunna användas återkommande i framtida uppdrag där det finns en vilja att utveckla blandade stadsstrukturer. I tillämpningen anpassas konceptet efter varje plats unika förutsättningar. Kod Arkitekter och Svenska Stadsbyggen är just nu aktuella med konceptet i en byggherredialog i Eskilstuna kommun och i markanvisningstävlingar i Stockholmsområdet.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Arkitektur

Kategorier

  • hållbar stadsutveckling
  • kod arkitekter
  • bostadsbyggande
  • arkitektur
  • svenska stadsbyggen
  • socialt hållbar stadsutveckling
  • framtidens boende

Regioner

  • Eskilstuna

Kod Arkitekter är ett innovativt och visionärt arkitektkontor med 16 års erfarenhet inom stadsbyggnad, landskapsstrategi och husbyggnad. Med ett starkt engagemang för framtida stadsrum med människan i fokus har kontoret genomdrivit ett flertal uppmärksammade projekt från idé till färdig byggnad.

Kontakter

Johannes Folkesson Forss

Presskontakt Kommunikatör Ansvarig kommunikation +46 739 711 773