Pressmeddelande -

Kod utvärderar eget projekt genom lägenhetsköp

Hur blev det i verkligheten? Det är en fråga som Kod Arkitekter anser att alla arkitekter borde ställa sig kring sina projekt. Med syfte att genomföra en bostadsundersökning har kontoret köpt en lägenhet i Rosteriet – ett hus de själva har ritat.

– Genom köpet såg vi möjligheten att utvärdera vårt projekt ordentligt och samtidigt lyfta frågan om vikten av självkritik och erfarenhetsåterföring i arkitektbranschen, säger Sanna Hederus, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Under våren kommer kontoret att genomföra en undersökning med syfte att utvärdera bostadskvarteret utifrån olika aspekter. Bland annat får Kods medarbetare möjlighet att provbo i lägenheten och dokumentera sina synpunkter kring bostadsmiljön och hur byggnaden samspelar med platsen. Ambitionen är även att göra intervjuer med de boende samt en studie där lägenheternas planritningar jämförs med hur de boende valt att möblera sina lägenheter i verkligheten.

Kod Arkitekter driver sedan tidigare egna utvecklingsprojekt för att hitta nya lösningar och söka innovativa svar på komplexa utmaningar. Undersökningen är ytterligare ett exempel på hur kontoret satsar på att utveckla den egna verksamheten, denna gång med fokus på utvärdering och självkritik.

– Vi hoppas få värdefulla insikter om vårt eget arbete som kan användas i framtida projekt. Vi vill se om de bostäder vi ritar hänger med i samhällsutvecklingen, lever de upp till människors behov idag? säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Lägenheten som kontoret har köpt kommer även att användas som kontor och utställningslokal med information om byggnaden och dokumentation från bostadsundersökningen. På så sätt hoppas kontoret skapa en dialog med de boende, som också har bjudits in till ett öppet hus i lägenheten.

För att vidare lyfta frågan om utvärdering av bostäder anordnar Kod Arkitekter en seminariekväll om bostadsforskning den 19 april. För mer information, följ Kod på Facebook.

Fakta: Kv. Rosteriet

Bostadskvarter med 225 lägenheter samt kommersiella lokaler, förskola och garage i Liljeholmen, Stockholm. Mer information: www.kodarkitekter.se.

För mer information, kontakta:

Åsa Kallstenius
Chefsarkitekt, Kod Arkitekter
Telefon: 0707-42 76 32
E-post: asa(a)kodarkitekter.se

Sanna Hederus
Chefsarkitekt, Kod Arkitekter
Telefon: 0703-45 57 85
E-post: sanna(a)kodarkitekter.se

Relaterade länkar

Ämnen

 • Arkitektur

Kategorier

 • liljeholmen
 • bostadsforskning
 • bostadspolitik
 • bostäder
 • stadsutveckling
 • kod arkitekter
 • hållbar stadsutveckling
 • bostadsbyggande
 • arkitektur

Regioner

 • Stockholm

Kod Arkitekter är ett arkitektkontor i Stockholm med ett starkt engagemang för hållbar- och resilient arkitektur och stadsutveckling, formad utifrån varje plats specifika förutsättningar. Kontoret grundades 2000 och drivs av chefsarkitekterna Sanna Hederus och Åsa Kallstenius.

Kontakter

Johannes Folkesson Forss

Presskontakt Kommunikatör Ansvarig kommunikation +46 739 711 773

Sanna Hederus

Arkitekt SAR/MSA Chefsarkitekt och delägare 0703-45 57 85

Åsa Kallstenius

Arkitekt SAR/MSA Chefsarkitekt, delägare och ansvarig Kod Utveckling 0707-42 76 32

Relaterade event