Pressmeddelande -

Se Kod Arkitekters förslag till nya bostadskvarter i Kista

Solar Plexus är Kod Arkitekters förslag till socialt hållbara bostadskvarter i Kista.
– Vår ambition har varit att införa en ny kvarterstyp för stadsdelen, där bostäder, grönområden och mötesplatser tillför gröna och sociala värden, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.


Kod Arkitekter fick tidigare i vår uppdraget att ta fram ett förslag på utformning av tre kvarter i Kista, som del i ett parallellt uppdrag arrangerat av Klövern och Stockholm stad. De andra kontoren som också medverkar i det parallella uppdraget är BAU, Stockholm, Dreem Arkitekter, Göteborg och ÅWL Arkitekter, Stockholm. 

Solen är projektets kärna; byggnaderna har en friare form jämfört med traditionella kvartersblock, anpassad för att skapa bästa möjliga solförhållanden på kvarterens torg, gårdsytor och grönområden. Allt för att stärka området med nya värden i form av sociala, levande mötesplatser.

– Solenergi, grönska och sociala mötesplatser är ledorden i det här projektet. Vi vill ge stadsdelen nya värden i form av smarta bostadskvarter, som knyter an till Kistas starka profil inom teknisk utveckling, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Klimatsmart och multifunktionellt
I förslaget erbjuder varje kvarter ett rikt utbud av blandade funktioner och verksamheter; butiker, kontor, bostäder, parker och torg.Lokaler för hälsa, sport och kultur. Genom att placera rätt sak på rätt plats skapas förutsättningar för en aktiv stadsmiljö med liv och rörelse dygnet runt. En central frågeställning i gestaltningsprocessen har varit; hur kan vi skapa bostäder som förvaltar Kistas karaktäristiska arkitektoniska uttryck? Genom klimat- och energismarta boenden där den senaste teknologin har en självklar plats får kvarteren en tydlig Kistakaraktär – där stadsdelens profil som Europas största teknik, informations- och kommunikationskluster tas tillvara.

Socialt hållbart och grönt
Stor vikt har lagts vid att säkra den sociala hållbarheten i kvarteren. Därför är sociala mötesplatser ett återkommande, centralt inslag: entrétorg mot gaturummet, centrala kvartersfoajéer vid huvudentréerna och ljusgårdarna, publika takvåningar i de höga bostadshusen. En dygnet runt-bemannad reception och optimerat ljusinsläpp ger trygghet i kvarteret. Den offentliga stadsparken binder ihop kvarteren och öppnar upp sig mot söder och Grönlandsgången – som på så sätt förstärks och bildar rörelse mot parken, med sina möjligheter för rekreation, hälsa och motion. Bostadsgårdarna ger utrymme åt socialt umgänge såväl som de boendes egna odlingar, och fungerar även som biotoptak som bidrar till den biologiska mångfalden.

Fakta

Uppdrag
Förslag till stadsplan för tre bostads- och kontorskvarter

Status
Del av ett parallellt uppdrag - under bedömning

Storlek
ca 78000 m2 BTA

Plats
Kista Science City, Stockholm

Beställare
Klövern och Stockholms stad

Team, Kod Arkitekter
Åsa Kallstenius, Lukas Narvaja, Lina Lindqvist, Pernilla Ivarsson, Loise Tengsved, Karl Svanteson, Elin Rosenberg

Relaterade länkar

Ämnen

  • Arkitektur

Kategorier

  • socialt hållbar stadsutveckling
  • hållbar stadsutveckling
  • kod arkitekter
  • kista
  • framtidens boende
  • bostadsbyggande
  • arkitektur

Kod Arkitekter är ett innovativt och visionärt arkitektkontor med 15 års erfarenhet inom stadsbyggnad, landskapsstrategi och husbyggnad. Med ett starkt engagemang för framtida stadsrum med människan i fokus har kontoret genomdrivit ett flertal uppmärksammade projekt från idé till färdig byggnad.

Kontakter

Johannes Folkesson Forss

Presskontakt Kommunikatör Ansvarig kommunikation +46 739 711 773