Pressmeddelande -

Höganäs vill öka dialog genom blogg

Kodexe har hjälpt Höganäs AB att öka informationsflödet och skapa dialog med omvärlden genom en ny blogg. Bloggen vänder sig främst till boende i Höganäs, men är också till för andra som är intresserade av företagets verksamhet.

Bakgrund
Höganäs AB är världens största tillverkare av metallpulver med tillverkning på tolv orter i åtta länder. Metallpulvret används bland annat i bilmotorer, elektriska verktyg, hushållsmaskiner och vid järnberikning av mat.
Verksamheten i Höganäs har sedan tidigare de miljötillstånd som krävs, men nu är det dags att förnya tillstånden.  Detta är en omfattande process och invånarna i Höganäs kommun, särskilt de som bor nära industriområdet, är en grupp som ska komma till tals.

- Miljöprövningen, som processen kallas, är komplicerad och vi vill så tidigt som möjligt göra viktig information tillgänglig för våra grannar, säger Ulrika Rask-Lindholm, kommunikationschef på Höganäs AB. Samtidigt kan vi också publicera annan information om vad som pågår hos oss och på det sättet öka kunskapen om Höganäs i Höganäs.

Utmaningen
I samband med att projektet för miljöprovningen startade, började Höganäs skicka ut ett tryckt nyhetsbrev till de närmaste grannarna. För att ytterligare förbättra informationsflödet och samtidigt förenkla för människor att höra av sig med åsikter och frågor, ville man komplettera nyhetsbrevet med en digital kanal.

Lösning

Kodexe kontaktades och man bestämde att bästa lösningen var att utveckla  en slags ”webbdagbok” - en webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg som är kopplade till det ursprungliga, tryckta nyhetsbrevet.
Den nya bloggen, som fick samma namn som det tryckta nyhetsbrevet, ”Insikt” , ger besökare möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av information och interagera med företaget.

Bloggen är ett komplement till Höganäs externa webbsida. Ett antal medarbetare kan publicera artiklar och inlägg direkt på bloggen. Innehållet kan sedan kommenteras av besökare, och Höganäs kan i sin tur svara på kommentarerna
- En viktig aspekt är också att alla underlag för miljöprövningen kommer att finnas på Insiktbloggen, säger Ulrika Rask-Lindholm. Vi hoppas att våra grannar kommer att uppskatta möjligheten att direkt ladda ner de dokument de är intresserade av.

Lösningen möjliggör också för intresserade att prenumerera på nyhetsbrevet, både digitalt via Apsis och i tryckt form genom att anmäla sin adress.
För att ytterligare skapa dialog föreslog Kodexe att bloggen skulle kopplas till sociala medier, i första hand Facebook. En så kallad gilla-knapp för Facebook lades därför in på, vilket ger besökare möjlighet att visa sitt engagemang för företaget.
Kodexe har utvecklat konceptet från idé till design och gränssnittsprogrammering. Eftersom Höganäs  redan hade EPiServer som plattform valde Kodexe att bygga vidare på den befintliga plattformen.

Resultat
Höganäs har fått en stabil och långsiktig plattform, som skapar dialog och gör det enkelt att informera om viktiga händelser till kommunens invånare.

Med Insiktsbloggen har vi fått en ny extern kanal, där vi direkt kan nå en viktig målgrupp, snabbt och enkelt, säger Ulrika Rask-Lindholm, som är mycket nöjd med samarbetet med Kodexe.
- Det har varit väldigt enkelt att jobba med Kodexe. Vi hade en kort sträcka från idé till handling, och Kodexe har byggt en lösning som är lätt att sköta, säger Ulrika Rask-Lindholm.

Eftersom Höganäs  koncernspråk är engelska är det första gången som man satsar på en webblösning på svenska. Ulrika Rask-Lindholm menar att den är viktig även internt.
Jag hoppas att Insiktsbloggen skapar stolthet hos de anställda och deras familjer.

Teknisk fakta
- Microsoft .Net
- EPiServer CMS 6

Vid frågor vänligen kontakta Jasminka Gabretensaye, Kodexe, 040-630 72 90

Om Höganäs AB
Höganäs AB har en över 200-årig historia. År 1797 påbörjades den gruvverksamhet som ligger till grund för dagens företag. Genom åren har verksamheten bland annat omfattat tegelstens- och keramiktillverkning. Idag tillverkar man endast metallpulver, som bland annat används i bilmotorer, hushållsmaskiner, elektriska verktyg och vid järnberikning av mat.
Höganäs AB är världens största tillverkare av metallpulver. Den resan  på 1910-talet när företaget uppfann Höganäs-metoden, som är ett sätt att framställda så kallat järnsvampspulver. Metallpulverbranschen tog fart på allvar efter andra världskriget och expanderade inom områden som svetsning och komponenttillverkning, det senare främst för bilindustrin.
Huvudkontoret ligger i Höganäs, där man också har sin avdelning för forskning och utveckling. Höganäs AB har drygt 1 700 anställda, varav ungefär hälften i Sverige, och har kunder i mer än 65 länder, världen över. Läs mer på www.hoganas.com

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

Kategorier

  • nyhetsbrev
  • sociala medier
  • cms
  • webb
  • dialog
  • episerver
  • blogg

Om Kodexe
Vi på Kodexe utvecklar dina nya favoritredskap. Skräddarsydda tekniska lösningar som är lätta att hantera och som ger affärsresultat, om och om igen. Till exempel webbplatser, intranät, extranät, portaler eller desktop-applikationer. En av våra spetskompetenser är objektorienterad systemutveckling med Microsoft .Net som plattform. En annan spetskompetens är att implementera lösningar med Microsoft SharePoint, Sitecore eller EPiServer som plattform. Men vi kan en hel del annat också. Kundernas verksamhet är viktig för oss och vi vill att vår insats ska stödja denna. Vi vill ha samma syn på saker och ting som våra kunder.


Kodexe är ett IT-tjänsteföretag som grundades 2005 och som idag har kunder som Höganäs AB, Skanska, Öresundskraft, Kristianstads Kommun, ENC, Biogen Idec, McNeil, Casino Cosmopol, med flera. Läs mer på www.kodexe.se

Kontakter

Michael Nilsson Pauli

Presskontakt Delägare 040-630 72 92