Pressmeddelande -

Snar avgift på Essingeleden nödvändig

Resenärsföreningen Kollektivtrafikant Sthlm är mycket positiva till ett snart införande av trängselavgifter på Essingeleden. Men för att parera de resandeökningar i SL-trafiken som beräknas ske när avgift införs på Essingeleden bör fler direktbusslinjer införas från södra och östra Stockholm till arbetsplatsområden i centrala och norra delarna av staden. Det säger föreningen i ett remissvar till Stockholms stad angående möjligheten att tidigarelägga trängselavgifter på Essingeleden.

Resenärsföreningen Kollektivtrafikant Sthlm ställer sig positiv till ett snart införande av trängselavgifter på Essingeleden.

- Det är trångt på Essingeleden idag och det är helt fel att avvakta en eventuell invigning av Förbifart Stockholm innan avgifter införs. Förbifarten har en kraftigt trafikalstrande effekt, visar den rapport som trafikkonsultbolaget Trivector nyligen tog fram åt föreningen. Redan efter 10 år kommer den vägen att vara överbelastad. Det innebär att Förbifarten måste avgiftsregleras om trafiken ska flyta någorlunda. Idén om att det ska finnas en avgiftsfri nord-sydlig passage är orealistisk, säger föreningens ordförande Mikael Sundström

När trängselavgifter införs på Essingeleden måste en del av det utrymme som uppstår användas till en förbättrad kollektivtrafik menar föreningen.

- Vid försöket med trängselavgifter i innerstaden parerades detta med en mycket kraftig satsning på SL-trafiken. På samma sätt måste det ske en ökad satsning på SL-trafiken när avgifter införs på Essingeleden. Busskörfält på Essingeleden bör definitivt utredas i samband införandet av trängselavgifter. Det skulle ge en stor potential att flytta över en del av resandet till kollektivtrafiken, säger Mikael Sundström

Remissvaret gäller kommunfullmäktigemotionen om införande av trängselavgifter på Essingeleden.

Läs hela remissvaret

För ytterligare information:

Mikael Sundström
Ordförande i Kollektivtrafikant Sthlm
Tel. 073-828 96 45

Ämnen

  • Kollektivtrafik

Kategorier

  • förbifart stockholm
  • kollektivtrafik
  • förbifart
  • essingeleden
  • trängselavgift

Regioner

  • Stockholm

Kollektivtrafikant Sthlm är en resenärsförening som arbetar för en bättre kollektivtrafik i Stockholms län.