Gå direkt till innehåll
SAMBAHs fältarbete snart avslutat – det finns tumlare i Östersjön!

Pressmeddelande -

SAMBAHs fältarbete snart avslutat – det finns tumlare i Östersjön!

Östersjötumlaren är akut hotad, men denna klassning baseras på mycket bristfälliga data. Att veta hur många – eller hur få – tumlare det finns, är nödvändigt för en sund förvaltning av populationen.

CPOD’ar loggar de ekolokaliseringsklick som tumlarena sänder ut för att navigera och hitta fisk att äta. Så snart den första omgången CPOD’ar hade plockats upp för batteri- och minneskortsbyte sommaren 2011, började media och den intresserade allmänheten fråga: Finns det några tumlare i Östersjön? Var finns de? Hur många är det? Redan nu kan forskarna svara att det finns tumlare, men det är glest mellan dem! För att kunna svara på var de finns och hur många de är krävs den fullständiga statistiska bearbetningen. Denna kommer att göras under de närmaste två åren och ska resultera i utbredningskartor samt en upp­skatt­ning av det totala antalet tumlare i Östersjön. Dessutom ska den visa de eventuella effekterna av en rad olika mänskliga aktiviteter och miljövariabler. Vad som kan sägas så här långt är att tumlarklick har regi­st­rerats i de flesta delarna av Östersjön och som väntat är det mer i södra delen, men också oväntat många på de grunda bankarna söder om Got­land. Den nordligaste detektionen gjordes i finska farvatten.

Redan nu kan SAMBAH-data komma till praktisk nytta. Forskarna har nämligen funnit en tydlig säsongs­variation i tumlarnärvaro i farvattnen runt Kriegers Flak där man nu projekterar flera stora vindkraftparker. SAMBAH-data kan hjälpa byggföretagen att minimera de skadliga effekterna på tumlare genom att tajma den bullriga byggnationen av vindkraftverken till perioder med få tumlare i området.

Den 15 april organiserar SAMBAHSAMBAH-forskarna ett möte i Göteborg med marina intresseorganisationer och havs- och miljömyndigheter från Östersjöländerna för att diskutera hur SAMBAH-resultaten ska kunna användas på bästa sätt för att skydda den hotade tumlarpopulationen i Östersjön. Målsättningen är att inleda en dialog med dessa grupper. Det slutliga målet är att komma fram till hur tumlare ska kunna leva ett bra liv i Östersjön tillsammans med yrkesfiskare, fraktfartyg, fritidsbåtar, olje- och gasprospekte­ring, etablering av vindkraftverksparker och andra mänskliga aktiviteter ute till havs.

Mer information
Mats Amundin, Kolmårdens Djurpark, 010-798 75 47 (mats.amundin@kolmarden.com)
Erland Lettevall, Havsmyndigheten, 010-698 62 19, 0702-48 66 95 (erland.lettevall@havochvatten.se)Ida Carlén, AquaBiota Water Research, 070-313 30 67 (ida.carlen@aquabiota.se)

Bilder
Besök, http://kolmarden.qbank.se/v2.6/mb.php?h=25a360f7d122ac09ce92e5b8752360f6
Pinkod: Sambah2013

Ämnen

Taggar

Regioner


Destination Kolmården består av Kolmårdens Djurpark och Vildmarkshotellet. Kolmårdens Djurpark öppnades 1965 och är idag Nordens största djurpark.  Vildmarkshotellet är ett 4-stjärnigt möteshotell vid Bråvikens strand som riktar sig till både privatpersoner och företag. Destination Kolmården är en del av Parks & Resorts Scandinavia, som är en av Nordens ledande aktörer inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Aquaria, Furuvik och Skara Sommarland.

Presskontakt

Annika Troselius

Annika Troselius

Presskontakt Informationschef Parks and Resorts 010-708 91 50

Pressjour

Presskontakt 010-7087501

Relaterat material

Relaterade nyheter